Powrót

PUP Sosnowiec - Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu przypomina o trwającym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec (IV)".

Projekt skierowany jest do młodych osób bezrobotnych, spełniających poniższe kryteria:

  1. wiek do 30 roku życia (do dnia 30 urodzin),
  2. należące w szczególności do jednej  z niżej wskazanych grup:
  • przynależność do kategorii NEET,
  • długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • o niskich kwalifikacjach.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, 11.09.2019 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.