Powrót

PUP Sępólno Krajeńskie - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych , które odnotowały spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 11.05.2020 r.

Wnioski powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora PUP.

Przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej usługi.

Termin wypłaty środków finansowych zostanie określony w umowie.

Warunkiem wypłacania transz dofinansowania jest złożenie przez organizację pozarządową oświadczenia (stanowiącego załącznik nr 2 do umowy) oraz załącznika nr 2 do wniosku, w którym oblicza wysokość spadku przychodów z działalności statutowej, wpisuje pracowników objętych umową i oblicza kwotę dofinansowania dla poszczególnych pracowników. Pierwsze oświadczenie jest składane wraz z wnioskiem, kolejne oświadczenia będą uruchamiać wypłatę świadczenia w następnych miesiącach.

Wniosek wraz z jego integralnymi elementami w postaci Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 wraz z umową oraz oświadczeniem (Załącznik nr 2 do umowy) można:
 
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (2 egzemplarze podpisanej umowy), lub
 
- przesłać  elektronicznie z wykorzystaniem strony www.praca.gov.pl , zakładka Tarcza antykryzysowa (wymagany profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny), lub
 
- dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim wrzucając do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu wejścia bocznego Urzędu Miejskiego -  od strony Centrum Medycznego SPAMED (2 egzemplarze podpisanej umowy).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, 22.05.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.