Powrót

PUP Sandomierz - Rejestracja papierowa

Od 28 lipca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu udostępnia druki dokumentów do rejestracji na stronie internetowej urzędu.

W celu dokonania rejestracji należy dostarczyć w zaklejonej kopercie (z dopiskiem PUP Rejestracja) kserokopie wszystkich dokumentów (świadectw pracy, szkoleń, zaświadczeń itp. z czytelnym podpisem i adnotacją „kopia wykonana z oryginału") oraz wypełnioną kartę rejestracyjną, wszystkie wypełnione i podpisane oświadczenia, podać aktualny numer telefonu i adres e mail.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, 28.07.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.