Powrót

PUP Rypin - Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń za pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ogłasza kolejny nabór wniosków dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. od dnia 15 maja 2020 roku do dnia 28 maja 2020 roku.

Po zakończeniu tego naboru ogłoszonego w ramach tarczy na bieżąco ogłaszane będą kolejne nabory na realizację tej formy wsparcia dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorcy posiadającego status mikro, małego i średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane przedsiębiorcy, gdy spadek obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych bieżącego roku w porównaniu do analogicznych miesięcy ubiegłego roku wyniesie co najmniej 30%.  Spadek obrotów rozumiany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku  i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku.  Tak, aby przedsiębiorca mógł wykazać spadek obrotów (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie, 20.05.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.