Powrót

PUP Płock - Bon na zasiedlenie

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku informuje o zmianie w ogłoszonym w dniu 11.02.2021 r. naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)".

Zmianie ulega liczba uczestników, którzy mogą uzyskać wsparcie i wynosi 30 osób.

O przyznanie w/w środków mogą ubiegać się osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Z uwagi na niekorzystną sytuację bezrobotnych kobiet zarówno w wejściu, jak i funkcjonowaniu na rynku pracy w powiecie płockim oraz konieczność wyrównania ich szans społecznych i zawodowych, oferta naboru skierowana jest priorytetowo do kobiet.

Zgodnie z zapisami POWER 2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w wieku 18-29 lat, która na dzień przystąpienia do programu spełnia łącznie trzy następujące warunki:
  •  nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  •  nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
  •  nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

W ramach w/w projektu wartość pomocy finansowej udzielanej przez PUP w Płocku dla jednej osoby bezrobotnej w ramach bonu na zasiedlenie wynosi maksymalnie 9.000,00 zł*.
Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 30 osób.
 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w siedzibie PUP w Płocku, ul. Kostrogaj 1, w sali obsługi klienta - Centrum Aktywizacji Zawodowej - parter, złożone osobiście przez bezrobotnego.   
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1 pokój 24, tel. 24/267-46-69.

*z zastrzeżeniem, że nie jest większa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, 28.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.