Powrót

PUP Piaseczno - Zatrudnienie obywateli Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie przypomina o zasadach dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatel Ukrainy, który:

  • wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce oraz
  • obywatel Ukrainy, który przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 24 lutym 2022 r.

może podjąć legalnie pracę w Polsce w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami.
 
Pracodawcy mają możliwość zatrudnienia uchodźców z Ukrainy w uproszczonej procedurze. 

Podmiot, który powierzy wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy,  ma obowiązek powiadomić powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, o zatrudnieniu obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od podjęcia pracy. 

Powiadomienie o podjęciu pracy należy przesłać wyłącznie poprzez system elektroniczny - praca.gov.pl 

Po zalogowaniu na praca.gov.pl należy  wybrać Usługi elektroniczne następnie Zatrudnianie cudzoziemców – Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Powiadomienie o podjęciu pracy jest bezpłatnne. 

P procedury dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową nie uległy zmianie.

Obywatele Ukrainy wciąż mogą podejmować prace na dłuższy okres  - 24 miesiące, na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie, 2.10.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.