Powrót

PUP Oświęcim - Nabór wniosków na bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zaprasza do składania wniosków na bony szkoleniowe w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu oświęcimskiego (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

W szczególności do udziału w szkoleniach zachęcamy osoby młode należące do poniższych grup osób:

  • bezrobotnych długotrwale (osób bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
  • bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie osoby młodej poniżej 30 roku życia będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych w obecności doradcy klienta lub doradcy zawodowego. Ocena umiejętności cyfrowych będzie polegać na wypełnieniu ankiety. Udział w projekcie gwarantuje uzyskanie oceny dobrej/bardzo dobrej z obu części ankiety – poziom średniozaawansowany.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu lub w Filii PUP w Kętach pod numerami telefonów: dotacje (tel. 33 842 49 07 wew. 1101) lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).
 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, 15.09.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.