Powrót

PUP Ostrołęka - Środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o możliwości składania wniosków o wsparcie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie dotyczy następujących ustawowych zadań:
  • udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni, o której mowa w art. 12 a ustawy;
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, o których mowa w art. 26 e ustawy.
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Ostrołęce, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Osoby bądź podmioty zainteresowane ubieganiem się o ww. wsparcie powinny do dnia 25.05.2021 r. złożyć odpowiedni wniosek.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, przy ulicy 11 listopada 68, pokój nr 20 (w godzinach od 8:00 do 14:00) albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, w godzinach 8:00 - 14:00, pokój nr 30, tel. 29 760 33 77 wew. 230.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, 27.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.