Powrót

PUP Ostrołęka - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi ze środków rezerwy MRPiPS.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, że w ramach pozyskanych dodatkowych środków Funduszu Pracy w wysokości: 401 825,08 zł z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi przystępuje do realizacji wsparcia bezrobotnych w postaci:

 • organizacji prac interwencyjnych - 3 osoby (na 6 miesięczny okres refundacji),
 • organizacji staży - 15 osób (na okres do 6 miesięcy),
 • przyznania bonów na zasiedlenie – 12 osób (do 12 000 zł),
 • przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej – 2 osoby (do 28 000 zł).

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte 32 osoby bezrobotne zamieszkujące na wsi, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie pracy w Ostrołęce.

Całkowity koszt programu to: 461 504,08 zł.

Wnioski oraz wszelkie informacje są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68:

 • prace interwencyjne – II piętro,  pok. 23, tel. 29 7603377 wew. 223;
 • staże – II piętro,  pok.32, tel. 29 7603377 wew. 232;
 • bony na zasiedlenie – II piętro,  pok. 23, tel. 29 7603377 wew. 223;

i na stronie internetowej: http://ostroleka.praca.gov.pl.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej zostanie uruchomiony po 8 lipca 2024 r.

Nabór prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków na ten cel.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68 (kancelaria, pokój nr 20) bądź przesyłać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka
 • elektronicznie przez:
 • Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia portal praca.gov.pl,
 • Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: PUPOKA/SkrytkaESP
Wnioski złożone elektronicznie powinny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentacji wnioskodawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Podpisem elektronicznym powinien być opatrzony wniosek oraz każdy załącznik wnoszony w formie dokumentu elektronicznego.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, 18.06.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.