Powrót

PUP Ostrołęka - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców

W związku z wejściem w życie 26 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713) od dnia 26 kwietnia 2021 r. zmianie ulegają zasady naboru wniosków mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców o udzielenie dotacji (do wysokości 5 000 zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki otrzymania dotacji:

  1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.
  2. Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 31 marca 2021 r. oznaczonej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami według tabeli na stronie PUP.
  3. Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności według PKD będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
  4. Wykazanie przez mikroprzedsiebiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych – niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r.; lub we wrześniu 2020 r.
  5. W przypadku udzielenia przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 152), liczba dotacji, o której mowa w pkt 2, zostaje  pomniejszona o jeden.
  6. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
  7. Wnioski mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę:  Praca.gov.pl.

8. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2021 r.  

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce pod nr tel. 29 760 33 77 wew. 223.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, 27.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.