Powrót

PUP Nowa Sól - Staż dla osób po 30 r. ż.

Od dnia 8.02.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli w wieku 30 lat i więcej. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej;
  • kobiety;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją określoną w projekcie – nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy (wlicza się również okres przed rejestracją);
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 tj.: poziomu szkoły średniej z wyłączeniem szkół policealnych).

Powiatowy Urząd Pracy zakłada uruchomienie staży na okres do 5 m-cy.
Wymagana gwarancja zatrudnienia po stażu na okres co najmniej 3 miesięcy w formie umowy o pracę (podjęcie pracy bezpośrednio po zakończeniu stażu w terminie do 7 dni kalendarzowych).

Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu zobligowany będzie do skierowania stażysty(ów) na badania lekarskie i sfinansowania tych badań z własnych środków.

Wnioski o organizację stażu znajdują się na stronie internetowej urzędu http://nowasol.praca.gov.pl
lub w siedzibie urzędu w pok. 304.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, 23.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.