Powrót

PUP Lubartów - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V)".

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 686 osób bezrobotnych do 29. roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. W ramach projektu każdy uczestnik skorzysta między innymi z jednej z następujących form wsparcia:

  • staż 415 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 65 osób,
  • szkolenia grupowe 151 osób,
  • bony szkoleniowe 55 osób.
Projekt zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników:
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) - 44%,
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup - 59,5%.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 5 900 835,27 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 4 973 223,96 zł.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, 17.03.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.