Powrót

PUP Lębork - Nabór wniosków o organizację form aktywnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, że dysponuje w 2021 r. środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

Infrmacja dotyczy środkó, które mogą być przeznaczone m.in. na:
  • organizację staży (okres trwania stażu od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku osób w wieku do 30 roku życia od 3 do 12 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30.11.2021 r., wymagany okres dalszego zatrudnienia przez co najmniej 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy),
  • organizację prac interwencyjnych (w przypadku umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - refundacja w wysokości 1200,00 zł oraz składki ZUS od refundowanej kwoty przez okres do 6 miesięcy; wymagany okres dalszego zatrudnienia bez refundacji przez 4 miesiące),
  • refundacje kosztów wyposażania lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych (refundacja do wysokości 25000,00 zł na 1 tworzone stanowisko pracy, wymóg utrzymania stanowiska przez okres 27 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy),
  • dofinansowanie pracodawcy* do wynagrodzenia osób do 30. roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego (refundacja części koszów wynagrodzenia w wysokości 1200,00 zł przez 12 miesięcy, wymagany okres dalszego zatrudnienia bez refundacji przez 7 miesięcy),
  • dofinansowanie pracodawcy* lub przedsiębiorcy do wynagrodzenia osób powyżej 50 lub 60 roku życia (osoby w wieku 50-59 lat: refundacja części koszów wynagrodzenia w wysokości 1400,00 zł przez 12 miesięcy, wymagany okres dalszego zatrudnienia bez refundacji przez 7 miesięcy; osoby powyżej 60 roku życia: refundacja części koszów wynagrodzenia w wysokości 1400,00 zł przez 24 miesiące, wymagany okres dalszego zatrudnienia bez refundacji przez 13 miesięcy),
  • organizację szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie państwa potrzeb w zakresie nabywanych kwalifikacji i umiejętności.
 
Wnioski o organizację form aktywnych są dostępne na stronie internetowej http://lebork.praca.gov.pl w zakładce  Dla pracodawców i przedsiębiorców – dokumenty do pobrania.
 
Szczegółowe  informacje  można  uzyskać u pracowników merytorycznych:
  • Staże - tel. 59 8667 133 lub 59 8667 156,
  • Prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 lub 60 roku życia – tel. 59 8667 125, 59 8667 126 lub 59 8667 139,
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych – tel. 59 8667 127 lub 59 8667 128,
  • Szkolenia bezrobotnych – tel. 59 8667 151 lub 59 8667 152.
 
*Pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, 9.06.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.