Powrót

PUP Krosno Odrzańskie - Nabór wniosków dla pracodawców w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim jest w posiadaniu wolnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 projekt pt. „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (VII)" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach ww. projektu można składać wnioski:
 1. o zorganizowanie stażu,
 2. o zorganizowanie prac interwencyjnych.

 
Staże
Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną. Wnioskodawca, w związku z przyjęciem osoby bezrobotnej na staż, nie ponosi żadnych kosztów, natomiast stażysta w tym czasie otrzymuje stypendium, wypłacane przez starostę.


Prace interwencyjne
Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia i składki społecznej przez urząd pracy. Okres zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych wynosi 6 miesięcy. Po zakończeniu prac interwencyjnych pracodawca zobowiązany jest do  zatrudnienia danej osoby przez okres 4 miesięcy.
 
Nabór trwa do wyczerpania środków finansowych
 
Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim

 • staże: tel.68 3830306, pok.025
 • prace interwencyjne: tel.68 3830306, pok.025


Filia w Gubinie

 • staże: tel. 68 455 8212, pok. 06
 • Prace interwencyjne: tel. 68 455 8221, pok. 07

Informacji udzielają również doradcy klienta

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim, 19.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.