Powrót

PUP Krosno Odrzańskie - Nabór wniosków dla pracodawców w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim jest w posiadaniu wolnych środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób młodych do 30. roku życia.

W ramach ww. projektu można składać wnioski:
  1. o zorganizowanie stażu,
  2. o zorganizowanie prac interwencyjnych.

 
Staże
Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną. Wnioskodawca, w związku z przyjęciem osoby bezrobotnej na staż, nie ponosi żadnych kosztów, natomiast stażysta w tym czasie otrzymuje stypendium, wypłacane przez starostę.


Prace interwencyjne
Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia i składki społecznej przez urząd pracy. Okres zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych wynosi 6 miesięcy. Po zakończeniu prac interwencyjnych pracodawca zobowiązany jest do  zatrudnienia danej osoby przez okres 4 miesięcy.
 
Nabór trwa do wyczerpania środków finansowych
 
Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim

  • staże: tel.68 3830306, pok.025
  • prace interwencyjne: tel.68 3830306, pok.025


Filia w Gubinie

  • staże: tel. 68 455 8212, pok. 06
  • Prace interwencyjne: tel. 68 455 8221, pok. 07

Informacji udzielają również doradcy klienta

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim, 19.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.