Powrót

PUP Koło - Nabór do projektu WRPO V

Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach kontynuacji realizowanego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)".

Nabór od 13.01.2020 r. dbędzie się na następujące formy wsparcia:
  • staże,
  • prace interwencyjne.
 
Nabór od 16.01.2020 r. odbędzie się na następujące formy wsparcia:
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach w/w programu może zostać skierowana osoba powyżej 29. roku życia  (ukończony 30 r. życia) pozostająca bez pracy zarejestrowana w PUP, należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:

  1. osoba długotrwale bezrobotna wg definicji Komisji Europejskiej,
  2. osoba z niepełnosprawnościami,
  3. osoba w wieku 50 lat i więcej,
  4. osoba o niskich kwalifikacjach.

Obowiązujące formularze wniosków, po aktualizacji, będą dostępne w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej www.kolo.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania" na dwa dni przed rozpoczęciem naboru na poszczególne formy. Składane wnioski powinny być wypełnione czytelnie, podpisane i złożone z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania przyznanego na powyższe formy wsparcia limitu środków.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kole, 22.01.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.