Powrót

PUP Inowrocław - Zmiana w prawie dla ubiegających się o pożyczkę

16 maja br. wszedł w życie akt prawny, który wnosi istotną zmianę dla części mikroprzedsiębiorców. Zwiększa on bowiem grono odbiorców pożyczek dostępnych w ramach Tarczy antykryzysowej.

W ubiegłą sobotę weszła w życie Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zgodnie z art. 46 pkt 16 zmienia treść art. 15zzd ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w którym wyrazy „1 marca 2020 r." zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2020 r.".

Tym samym art. 15zzd ust. 1 ustawy, ramach którego przyznawane są pożyczki dla mikroprzedsiębiorców  otrzymał następujące brzmienie:

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Zmiana ta jest niezwykle istotna, dla tych z mikroprzediębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą po 1 marca 2020 r., gdyż otwiera im możliwość ubiegania się o przyznanie wsparcia, z otrzymania którego byli dotychczas wykluczeni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, 19.05.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.