Powrót

PUP Golub-Dobrzyń - Wsparcie dostępne w urzędzie pracy

Jako obywatel Ukrainy możesz pracować w Polsce bez żadnych dodatkowych zezwoleń, jeśli Twój pobyt jest legalny. Dotyczy to zarówno obywateli Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 r. wjechali do Polski, jak i tych, którzy mają inną podstawę legalnego pobytu w Polsce.

W przypadku trudności z ustaleniem tego czy Twój pobyt jest legalny pracownik powiatowego urzędu pracy pomoże Ci w ustaleniu tego faktu, doradzi co do możliwych do podjęcia kroków, a także skieruje do instytucji właściwej w kwestii legalizowania pobytu w Polsce.

Jako obywatel Ukrainy możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek).

Krok 1 – Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

W powiatowym urzędzie pracy możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.

Jeżeli chcesz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy możesz:

 • zarejestrować się przez Internet za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl oraz umówieniu się na wizytę w powiatowym urzędzie pracy w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych albo
 • zgłosić się do powiatowego urzędu pracy obsługującego teren, na którym przebywasz. Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały lub czasowy zgłoś się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce twojego zameldowania.

Ważne jest, abyś posiadał przy sobie jakikolwiek dokument, który potwierdza Twoją tożsamość. Dokument ten jest niezbędny do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Jeżeli nie pracujesz i nie prowadzisz działalności gospodarczej możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej umożliwi zastosowanie wobec Ciebie pełnego katalogu form wsparcia określonego w przepisach prawnych.

Jeżeli pracujesz i chcesz zmienić pracę możesz zarejestrować jako osoba poszukująca pracy. Możesz wówczas skorzystać z usług rynku pracy w zakresie: pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Krok 2 – Uzyskanie pomocy w poszukiwaniu pracy

Doradca klienta

Po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy przydzielony Ci zostanie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy), który przeprowadzi z Tobą rozmowę i postara się ustalić Twoją sytuację, potrzeby i możliwości pomocy. Twój doradca klienta weźmie pod uwagę m.in. Twoje doświadczenie zawodowe, poziom i kierunek wykształcenia, umiejętności i uprawnienia zawodowe, Twoje oczekiwania dotyczące pracy jaką chcesz wykonywać (zawód, zmianowość, wynagrodzenie), itd.

Indywidualny Plan Działania

Doradca klienta przygotuje przy Twoim udziale Indywidualny Plan Działania (nie później niż 60 dni od dnia rejestracji). W ww. planie zapisane zostaną informacje o działaniach jakie zostaną zastosowane przez powiatowy urząd pracy, aby Ci pomóc, działania, które sam będziesz zobowiązany zrealizować oraz terminy tych działań i termin zakończenia realizacji Indywidualnego Planu Działania.

Pośrednictwo pracy

Jeśli w Centralnej Bazie Ofert Pracy dostępna będzie odpowiednia dla Ciebie oferta pracy, wówczas doradca klienta poinformuje Cię o tym i skieruje do pracodawcy. Niezależnie od tego, możesz korzystać samodzielnie z Centralnej Bazy Ofert Pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu. Codziennie w bazie dostępnych są dziesiątki tysięcy wolnych miejsc pracy.
Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS).

Poradnictwo zawodowe

Możesz również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez 340 powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w 16 wojewódzkich urzędach pracy. Jest to usługa szczególnie ważna w przypadku osób, które potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.

Możesz otrzymać wsparcie w:

 • wyborze odpowiedniego zawodu,
 • zmianie kwalifikacji,
 • podjęciu pracy,
 • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

Ponadto doradcy zawodowi pomogą Ci w zaktualizowaniu informacji o sytuacji na rynku pracy, poinformują o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, udzielą pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, dostarczą informacji o innych instytucjach o charakterze pomocowym oraz przekażą informacje dotyczące kompleksowej oferty urzędów pracy. Podczas spotkania z doradcą zawodowym obywatel Ukrainy może również skorzystać z testów psychologicznych oraz testów do badania zainteresowań i uzdolnień ogólnych, których celem jest określenie predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego.

Inne formy wsparcia

Poza pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym możesz korzystać z innych form wsparcia takich jak m.in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
 • skierowanie na subsydiowane miejsca pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne).

Katalog dostępnych form wsparcia zależy od tego czy zarejestrowałeś się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny czy jako poszukający pracy.

 

Krok 3 – Realizacja i monitorowanie Indywidualnego Planu Działania

Doradca klienta będzie na bieżąco kontaktował się z Tobą (raz na 60 dni) w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w Indywidualnym Planie Działania. Kontakt ten będzie realizowany przez powiatowy urząd pracy w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową. Jeżeli zmieni się Twoja sytuacja, np. uzyskasz uprawnienia zawodowe, ukończysz szkolenie zawodowe itp., wówczas urząd pracy dostosuje Indywidualny Plan Działania.

 

Krok 4 – Zakończenie realizacji Indywidualnego Planu Działania – podjęcie pracy

Jeżeli w wyniku podjętych działań znajdziesz pracę lub zdecydujesz się rozpocząć własną działalność gospodarczą wówczas Twój doradca klienta zakończy realizację Indywidualnego Planu Działania i zostaniesz wyrejestrowany z powiatowego urzędu pracy.

Jeżeli w wyniku realizacji Indywidualnego Planu Działania nie podejmiesz pracy lub nie rozpoczniesz własnej działalności gospodarczej wówczas Twój doradca klienta przeanalizuje przyczyny niepowodzenia i przygotuje z Twoim udziałem nowy Indywidualny Plan Działania.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, 27.05.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.