Powrót

PUP Głogów - Aktywny rodzic

Projekt pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa tj.: umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 (29 kobiet i 1 mężczyzna) z terenu gmin LGOM.

Planowane efekty realizacji projektu:

  • 15 Uczestników projektu powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzyma zatrudnienie, po opuszczeniu projektu;
  • 10 Uczestników projektu tj. osób pozostających bez pracy – znajdzie pracę lub będzie jej poszukiwać po opuszczeniu projektu;
  • 8 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu;
  • co najmniej 45% Uczestników projektu (w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie podejmie zatrudnienie lub działalność gospodarczą.
  • co najmniej 60% pozostałych Uczestników projektu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie podejmie zatrudnienie lub działalność gospodarczą.

Okres realizacji projektu: 1.12.2019 r. do 30.04.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie, 13.02.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.