Powrót

PUP Chełmno - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie ogłasza nabór na szkolenia indywidualne.

Dla osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 30. roku życia oraz:
  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych,
  • pozostający bez pracy, gotowi do podjęcia pracy i aktywnie poszukujący zatrudnienia,
  • w pierwszej kolejności kobiety,      
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu.

Dodatkowo osoba bezrobotna powinna uprawdopodobnić, że ukończenie wskazanego szkolenia zapewni uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia lub podjęcie własnej działalności gospodarczej lub w inny sposób uzasadni celowość wskazanego szkolenia.

Realizacji podlegać będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne skutkujące nabyciem takich kwalifikacji, które umożliwią po zakończeniu wnioskowanego kursu na podjęcie zatrudnienia zgodnego z kierunkiem kształcenia.  

Nabór wniosków do wyczerpania limitu środków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1 oraz u doradców klienta, a także pod numerem telefonu: (56) 686-00-41 wew. 151 oraz 509-666-173

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, 26.05.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.