Powrót

PUP Chełmno - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Starosta Powiatu Chełmińskiego rozpoczyna z dniem 14.05.2020r. nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów rozumiany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków tj. od dnia 14.05.2020r. do dnia 27.05.2020r.,  w formie elektronicznej korzystając z sytemu http://praca.gov.pl w zakładce „Tarcza antykryzysowa".

Złożenie wniosku w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego nie wymaga wizyty osobistej w urzędzie. Zaleca się, aby cały proces ubiegania się o dofinansowanie odbywał się zdalnie, bez potrzeby przychodzenia do Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, 19.05.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.