Powrót

PUP Białobrzegi - Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza, iż z dniem 6.04.2021 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu pt. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (IV)".

Wsparcie jakie można uzyskać w ramach projektu, to:

  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 25.000 zł.
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 28.000 zł.

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Urzędzie Pracy, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

  • osób w wieku 50 lat i więcej,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych ( osoby zarejestrowane w bazie naszego Urzędu nieprzerwalnie ponad 12 miesięcy),
  • osób o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie średnie lub niższe),
  • kobiet.

Wnioski należy pobrać ze strony internetowej PUP Białobrzegi umieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Składowa 5, 26-800 Białobrzegi pok. 6. Wypełnione wnioski należy złożyć w siedzibie Urzędu w Białobrzegach  ul. Składowa 5 pok. 6 w terminie od 6.04.2021 r. do wyczerpania limitów środków  z możliwością wstrzymania naboru wniosków.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać:

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

  1. Agnieszka Kacprzak, pokój nr 6, tel.: 048 613-24-80 wew. 109
  2. Anna Traczyk,  pokój nr 6, tel.: 048 613-24-80 wew. 109

 
Zapraszamy:

Osoby bezrobotne spełniające ww. kryteria do składania wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Pracodawców/ przedsiębiorców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach, 8.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.