Powrót

PUP Bełchatów - Środki na podjęcie działalności gospodarczej RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od dnia 1 do 15 lipca 2022 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (VI) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów. które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osób po 50. roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotne,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku 30 lat i więcej nie kwalifikujący się do żadnej z ww. grup, którzy ubiegają się o środki na działaność gospodarczą!!!

Zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2022 r. środki w ramach ww. projektu będą przyznawane do wysokości 25 000,00 zł.

Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie: 44 631 40 70.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 24.06.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.