Powrót

PUP Bełchatów - Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o aktualnych naborach wniosków dotyczących wsparcia osób bezrobotnych oraz pracodawców.

Od 01.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski na:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • pokrycie kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
  • szkolenia,
  • bony na zasiedlenie

Od 1.07.2020 r. do 15.07.2020 r. oraz w kolejnych naborach ogłaszanych przez Urząd (od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków) przyjmowane będą wnioski o:

  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

Kolejny nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej – ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw został zaplanowany na dzień 15.06.2020 r.

Nabór wniosków o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest ciągły i będzie trwał do wyczerpania limitu środków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 23.06.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.