Powrót

Przyjęcie kandydatów do służby w Policji w 2022 roku

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w roku 2022 realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w komendach miejskich/powiatowych policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Realizowane będą również przyjęcia do służby kandydatów o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji.

Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2022 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następujące:

  • 7 marca,
  • 14 czerwca,
  • 2 sierpnia,
  • 19 września,
  • 29 grudnia.
Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach  www.slaska.policja.gov.pl

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, 12.01.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.