Powrót

Projekt "Dotacja na Twoja firmę"

Od stycznia 2021 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, rozpoczyna realizację projekt pn. „Dotacja na Twoją firmę", dzięki któremu aż 314 osób z całej Wielkopolski otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 pierwszych miesięcy jej prowadzenia.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi zasadami udziału w projekcie, a także zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie projektu wśród mieszkańców, aby dostęp do projektu otrzymała jak największa liczba mieszkańców regionu.
 
Głównym  celem  projektu  jest  wzmocnienie  rozwoju  gospodarczego  i przedsiębiorczości na terenie  województwa  wielkopolskiego  poprzez  utworzenie  314  podmiotów  gospodarczych i  41 dodatkowych miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.
 
KWOTA DOTACJI: 20.528,00 PLN oraz 12 miesięcy WSPARCIA POMOSTOWEGO w wysokości:
 • 1  514,50  PLN  netto/miesiąc   –  podstawowe  wsparcie  pomostowe dla wszystkich  314  osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;
 • 2 152,00  PLN  netto/miesiąc  –  dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia  działalności
w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation).
 
Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.
 
Projekt  skierowany  jest  do  osób  pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa  wielkopolskiego  powyżej  30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:
 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których  miesięczne  zarobki  nie  przekraczają  120%  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
 • bezrobotni   mężczyźni  w  wieku  30-49  lat  wymagający  wsparcia,  nie  należący  do  osób z niepełnosprawnościami,  osób  długotrwale  bezrobotnych,  osób  o  niskich  kwalifikacjach,  imigrantów i  reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z  warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
 • imigranci oraz reemigranci;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.
 
Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.:
 • osoby pracujące;
 • osoby bezrobotne;
 • osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
 • osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.
 
Projekt  realizowany  jest  przez  Beneficjenta  i  Partnerów  zgodnie  z  następującym  podziałem terytorialnym:
 1. WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski.
 2. ARR  S.A.  w  Koninie  odpowiedzialna  jest  za  realizację  zadań  na  obszarze  następujących  powiatów:  m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.
 3. Eurocentrum  Innowacji  i  Przedsiębiorczości  w  Ostrowie  Wielkopolskim  odpowiedzialne  jest  za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski,  kępiński,  kościański,  krotoszyński,  leszczyński,  ostrowski,  ostrzeszowski,  pleszewski,  rawicki, wolsztyński.

 
W przypadku pytań dotyczących projektu zapraszamy do kontaktu:
tel.: 61 65 06 214 lub 61 65 06 240
e-mail: twojafirma@warp.org.pl
www: twojafirma.warp.org.pl

Jednocześnie zwracamy się z do Państwa z prośbą o możliwość przesłania materiałów  promocyjnych w postaci plakatów i ulotek w celu umieszczenia siedzibie Urzędu, a także możliwość informowania o projekcie za pośrednictwem Państwa  strony  internetowej.  Zainteresowanie powyższym  prosimy zgłaszać do osób zajmujących się promocją – tel. 61 65 06 129.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach, 16.12.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.