Powrót

Projekt dla osób z niepełnosprawnościami

Consultor Sp. z o.o. informuje, że rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja = Praca bez barier".

Okres realizacji projektu:  1 czerwca 2022 – 30 czerwca 2023
Obszar realizacji: województwo lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 360 (155 K, 205 M) osób z niepełnosprawnościami – z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia, niepracujących powyżej 18 r.ż. 120 (50 K, 70 M) osób z woj. lubelskiego, 120 (51 K, 69 M) osób z woj. mazowieckiego, 120 (54 K, 66 M) osób z woj. świętokrzyskiego w tym:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
  • osoby co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności

poprzez realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób, które przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu:

  • Wzrost aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami u 100 % (360 UP)
  • Wzrost kwalifikacji/kompetencji zawodowych u min 252 UP
  • Wzrost doświadczenia zawodowego UP u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy, stażu zawodowego
  • Wzrost umiejętności poszukiwania pracy u UP u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy.
  • Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy u UP u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy

Po udziale w Projekcie min 87 osób znajdzie zatrudnienie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Agata Kozak-Kołtunik
Specjalista ds.projektów europejskich
E – mail: a.kozak@consultor.pl
Consultor Sp. z. o. o.
ul. Mieszka I – ego 6
20 -610 Lublin
Tel. (81) 745-41-91

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, 5.08.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.