Powrót

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski

Blisko 90 mln zł z Funduszy Europejskich zostanie przeznaczone na aktywizację zawodową 5 tysięcy bezrobotnych Małopolan. Umowy dla 21 Powiatowych Urzędów Pracy z województwa Małopolskiego wręczył 9 sierpnia 2023 roku w Krakowie wicemarszałek Pan Józef Gawron.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Instytucja Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, zakończyła podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z 21 Powiatowymi Urzędami Pracy Małopolski. Projekty zostały złożone w ramach Działania 6.1 FEM 2021-2027 i dotyczą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.
Projekty będą trwać do połowy 2024 roku, a łączna wartość dofinansowania dla wszystkich powiatów w pierwszym naborze wynosi blisko 90 mln zł. Kwota ta pozwoli na aktywizację 5 tys. bezrobotnych Małopolan. Natomiast w całej perspektywie finansowej, czyli do 2029 roku, całkowita wartość projektów wyniesie około 528 mln zł., co pozwoli na aktywizację zawodową blisko 30 tys. osób poszukujących pracy.

Specyfika projektów

Działania podejmowane w ramach projektów będą stanowiły inicjatywy na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia w regionie oraz nabycia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Planowana jest realizacja zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób bezrobotnych, także z zakresu wsparcia postaw przedsiębiorczych i zakładania własnej działalności gospodarczej.
W projektach wskazane są grupy uznane za priorytetowe, takie jak: osoby poniżej 30 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, kobiety i migranci.

W spotkaniu z ramienia powiatu Oświęcimskiego uczestniczył Starosta Pan Andrzej Skrzypiński oraz Dyrektor PUP w Oświęcimiu Pan Józef Kała.
Realizowany prze PUP w Oświęcimiu projekt  „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu oświęcimskiego (I)" skierowany jest do 180 osób bezrobotnych należących w szczególności do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby młode (w wieku 18-29 lat), szczególnie należące do grupy NEET, - 42 osoby,
 • osoby długotrwale bezrobotne, - 81 osób,
 • osoby z niepełnosprawnościami, - 16 osób,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej, - 45 osób,
 • kobiety, - 107 kobiet.
 • migranci (w tym z Ukrainy). – 1 osoba - kobieta.
Zadania planowane do realizacji w ramach projektu: 
 • pośrednictwo pracy (180 osób),
 • poradnictwo zawodowe (180 osób),
 • staże (87 osób),
 • bon szkoleniowy (10 osób),
 • prace interwencyjne (29 osób)
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (54 osoby). 
Okres realizacji:  1 czerwca 2023 r. – 30 czerwca 2024 r.
Całkowita wartość projektu wynosi:   3 238 623,41 zł.
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi:  2 752 829,89 zł.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, 15.09.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.