Powrót

Konto firmowe na praca.gov.pl

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-08-31

Konto organizacji (konto firmowe, konto firmy) to jedna z funkcji (kontekst) dostępnych na module praca.gov.pl. Jest ona ułatwieniem, umożliwiającym wgląd w wysłane wnioski reprezentantom danej organizacji (firmy).

Praca.gov.pl jest portalem umożliwiającym kontakt z urzędem pracy. Za jego pośrednictwem możemy np. zarejestrować się jako bezrobotni czy poszukujący pracy, możemy wysłać wniosek do urzędu, zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czy złożyć wniosek w związku ze wsparciem z Tarczy Antykryzysowej. Dla osób, które posiadają firmę lub są pracownikami firmy przewidziana jest możliwość wyboru kontekstu, w którym użytkownik, po zalogowaniu, chce pracować: konto osobiste lub wybranej organizacji (firmy), jeśli jest jej reprezentantem. Pole kontekstu znajduje się pod informacją: Jesteś zalogowany jako: Imię Nazwisko.

Pracując w wybranym kontekście użytkownik ma dostęp do dokumentów osobistych lub wybranej organizacji. W przypadku, gdy użytkownik pracuje w kontekście organizacji, dostępne są dwie zakładki: Usługi elektroniczne oraz Sprawy, a lista dostępnych dokumentów jest zawężona tylko do tych, które mogą zostać wysłane w imieniu organizacji (czyli, np. nie zarejestrujemy się jako bezrobotni z kontekstu: konto organizacji).

 

Zakładanie konta organizacji

Nie zakładamy konta organizacji. Jest ono tworzone przy wysyłaniu pierwszego dokumentu posiadającego numer NIP, numer REGON lub identyfikator organizacji zagranicznej. Jeżeli tak wysłany dokument nie został podpisany podpisem kwalifikowanym lub poprzez podpis zaufany ePUAP, konto zostaje założone w sposób niejawny. Oznacza to, że nie jest widoczne po stronie portalu (dla użytkownika), ponieważ nie posiada reprezentanta.

Jeżeli dokument zostanie podpisany (podpisem kwalifikowanym lub poprzez podpis zaufany ePUAP), osoba wysyłająca dokument zostanie reprezentantem organizacji i będzie miała dostęp do konta danej organizacji, po zalogowaniu się na swoje konto. Jednak tylko wtedy, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze reprezentanta (nikt wcześniej nie wysyłał podpisanego dokumentu z jej danymi) oraz jeżeli na koncie organizacji nie znajduje się jeszcze żaden dokument lub wszystkie (niepodpisane podpisem kwalifikowanym lub poprzez podpis zaufany) dokumenty znajdujące się na koncie organizacji należą do osoby wysyłającej dokument.

Po wysłaniu wniosku, na etapie „Podsumowanie”, potwierdzającym wysłanie dokumentu, zostanie wyświetlona informacja o nabyciu kompetencji reprezentanta: „Złożyłeś dokument w imieniu organizacji i zostałeś jej reprezentantem”.

Jeżeli konto organizacji istnieje, niezależnie czy posiada reprezentanta czy nie, kolejno wysyłane dokumenty są dodawane do skrzynki danej organizacji.

 

Reprezentant organizacji

Użytkownik, który chce mieć dostęp do konta danej organizacji, musi zostać jej reprezentantem. Jest to rola przypisana do indywidualnego, osobowego konta użytkownika praca.gov.pl.

Aby zostać reprezentantem organizacji należy wykonać jedną z trzech czynności:

 1. Wysłać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP wniosek w imieniu organizacji (Użytkownik staje się reprezentantem tylko wtedy, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze konta z żadnym reprezentantem),
 2. Wysłać prośbę o przypisanie do organizacji. Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli organizacja posiada już konto z co najmniej jednym reprezentantem,
 3. Udać się do najbliższego urzędu pracy i otrzymać uprawnienie reprezentanta.

 

Jeżeli osoba niebędąca reprezentantem organizacji, wyśle wniosek w imieniu organizacji, a organizacja posiada już jakiegoś reprezentanta, to po wysłaniu takiego wniosku, na oknie potwierdzającym wysłanie dokumentu, zostanie wyświetlona informacja:

„Złożyłeś dokument w imieniu organizacji. Aby zostać jej reprezentantem zaloguj się na swoje konto i wyślij prośbę”. Chodzi o prośbę o przypisanie.

 

Prośba o przypisanie

Z okna „Prośba o przypisanie” (dostępnego w oknie Dane konta), użytkownik ma możliwość wysłania prośby o nadanie roli reprezentanta organizacji. Opcja ta jest dostępna, jeżeli osoba pracuje w kontekście osobistym.

Aby wysłać prośbę o przypisanie do organizacji, należy podać numer REGON, numer NIP lub identyfikator organizacji zagranicznej, a następnie wybrać przycisk „Wyślij”. Pojawi się komunikat: „Zostanie wysłana prośba o przypisanie do organizacji. Czy kontynuować?” Po wybraniu przycisku „Wyślij”, pojawi się informacja potwierdzająca wysyłkę prośby.

 

Po wysłaniu prośby o przypisanie do organizacji, wiadomość ta trafi na skrzynki mailowe wszystkich reprezentantów organizacji.

W treści wysłanej wiadomości zostaną zawarte:

 • dane osoby, która chce zostać reprezentantem organizacji,
 • link do usługi, która nada użytkownikowi takie uprawnienie,
 • token (kod) uwierzytelniający osobę.

Po kliknięciu w link przez jednego z reprezentantów, prośba osoby zostanie zaakceptowana i zostanie jej nadana rola reprezentanta.

Brak akceptacji może wynikać z faktu, że inny reprezentant zaakceptował już wcześniej prośbę o przypisanie lub token uwierzytelniający stracił ważności.

 

W przypadku, gdy dla danej organizacji nie istnieje skrzynka dokumentów lub organizacja nie posiada jeszcze reprezentanta, pojawi się następująca informacja:

„Dla wybranej organizacji nie istnieje skrzynka dokumentów lub organizacja nie posiada reprezentanta. Aby stać się reprezentantem należy wysłać dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP bądź należy udać się do najbliższego urzędu pracy w celu otrzymania uprawnień reprezentanta”.

 

Osoba będącą reprezentantem organizacji ma również możliwość:

 • pracy w kontekście jednej organizacji,
 • przeglądania dokumentów złożonych oraz odebranych przez innych użytkowników w ramach organizacji,
 • przygotowywania dokumentów do wysłania przez innych użytkowników, w przypadku gdy nie posiada podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Dane organizacji

Okno Dane organizacji przedstawia szczegółowe dane konkretnej organizacji. Okno jest dostępne, jeżeli osoba pracuje w kontekście danej organizacji.

Po wybraniu przycisku "Edytuj", istnieje możliwość edycji danych organizacji oraz zarzadzania listą reprezentantów organizacji.

Pola: REGON, NIP oraz Identyfikator organizacji zagranicznej, nie są możliwe do edycji przez osobę reprezentującą organizację. Modyfikacji w tych polach może dokonać jedynie pracownik urzędu.

Z poziomu danych organizacji, istnieje możliwość usuwania reprezentantów organizacji. Jest możliwe usuniecie samego siebie z reprezentantów organizacji nawet, gdy jest się ostatnim reprezentantem tej organizacji.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca sezonowa cudzoziemców – wniosek wielosezonowy
  Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, w ramach działalności uznanych za sezonowe, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy przewidziano pewne ułatwienia, w tym możliwość złożenia tzw. wniosku wielosezonowego.

 • Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca
  Interpretacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce często przysparza pracodawcom wielu trudności. Jednak nieprzestrzeganie tych przepisów może wiązać się z konsekwencjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Podpowiadamy, jakie konsekwencje grożą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca oraz za nielegalne wykonywanie pracy.

 • Zasady udzielania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego może zostać udzielone cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Jakie okresy uznaje się za nieprzerwany pobyt?

 • Pobyt cudzoziemca – procedury administracyjne
  Pobyt cudzoziemca w Polsce, zwłaszcza jeśli dotyczy wydłużenia pierwotnego okresu, wiąże się z załatwianiem formalności. Wnioski, dokumenty czy terminy urzędowe mogą sprawić kłopot. Wyjaśniamy kwestię wezwania z urzędu dotyczącą cudzoziemców, legalizujących pobyt w Polsce.

 • Zezwolenie na pracę typu B
  Zezwolenie na pracę typu B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Jest ono wydawane na standardowy okres do 3 lat. Gdzie załatwić sprawę i jak ubiegać się o to zezwolenie? Wyjaśniamy.

 • Zatrudnianie cudzoziemców – legalny pobyt a obowiązki pracodawcy
  Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, oprócz zapewnienia mu właściwego zezwolenia na pracę, powinien zadbać o sprawdzenie dokumentu potwierdzającego jego legalny pobyt. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z tym i jakie mogą być konsekwencje nielegalnego zatrudnienia obcokrajowca?

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.