Powrót

Polacy a style komunikacji w miejscu zatrudnienia – raport Zielonej Linii

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2011-04-27

Zespół Zielonej Linii co miesiąc przeprowadza wśród klientów infolinii badania mające na celu poznanie ich opinii na tematy związane z rynkiem pracy.

W kwietniu przeprowadzona została ankieta na temat preferowanego stylu komunikacji w miejscu zatrudnienia.  Na tej podstawie został opracowany miesięczny raport „Polacy a style komunikacji w miejscu zatrudnienia”.

Na zadawane drogą telefoniczną pytania odpowiedziało 60 osób. Staraliśmy się ustalić, jakie style komunikacji są postrzegane przez Polaków jako najlepsze i na ile ich opinia pokrywa się z tym, czego doświadczają oni na co dzień w pracy. Wyniki badań wyraźnie pokazują, że ani płeć, ani wykształcenie nie wpływają – zdaniem badanych – w znaczący sposób na jakość komunikacji, chociaż niemal 1/3 osób zaznaczyła, że komunikacja przebiega najsprawniej w gronie osób z wyższym wykształceniem. Jeśli chodzi o wiek, dla wielu respondentów również nie miał on znaczenia, jednak części ankietowanych najłatwiej porozumiewać się z rówieśnikami. Co ciekawe, również zajmowane stanowisko pracy nie stanowi dla ogromnej większości badanych przeszkody w komunikacji.

Jeśli chodzi o preferowany styl komunikacji, ankietowani prawie jednomyślnie opowiedzieli się za bezpośrednią rozmową, która okazała się zresztą najczęstszym sposobem komunikacji w ich miejscach pracy. Można stwierdzić, że poziom komunikacji w polskich firmach jest zadowalający.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu  Polacy a style komunikacji w miejscu zatrudnienia.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” to pierwsze ogólnopolskie Contact Center publicznych służb zatrudnienia, nastawione na udzielanie pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, które powstało z myślą o ułatwieniu kontaktów klientom z urzędami pracy. Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, partnerem – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Pobierz te informacje w wybranej wersji:

Dokument Word

Plik PDF