Powrót

Nowe kierunki kształcenia w woj. świętokrzyskim

O 38 nowych specjalności wzbogaci się oferta edukacyjna świętokrzyskich szkół średnich. Ich zgodność z potrzebami rynku pracy pozytywnie zweryfikowała Wojewódzka rada Rynku Pracy.

Obrady w dniu 29 czerwca prowadził Marek Banasik - Wiceprzewodniczący Rady. Wśród nowych kierunków znalazły się m.in. asystent osoby niepełnosprawnej, podolog, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik urządzeń energetyki odnawialnej. Jak podkreśliła Wicedyrektor WUP Agnieszka Kubicka, nowe kierunki wychodzą naprzeciw potrzebom pracodawców i podniosą atrakcyjność szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Wicedyrektor WUP przedstawiła również sprawozdanie z działalności WUP w 2020 roku, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez WRRP.
 
Wśród uchwał podjętych na posiedzeniu Rady znalazło się m.in. przyjęcie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe, jak również racjonalności gospodarowania w/w Funduszem w 2020 roku. Rada zapoznała się również z obecną sytuacją na rynku pracy oraz aktualnym stanem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 26.07.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.