Powrót

MUP Olsztyn - Nabór wniosków z KFS

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 21.01.2019 r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 21.01.2019 r. do 1.02.2019 r. włącznie (data wpływu do urzędu).

Wnioski będą rozpatrywane do 1 marca 2019 roku. Urząd zastrzega możliwość przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków, o czym poinformuje pracodawców odrębnym komunikatem na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Decyzja o przyznaniu środków bądź odmowie dofinansowania zostanie przesłana do pracodawcy pisemnie niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku. Wnioski niekompletne (tj. bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane, o czym urząd poinformuje niezwłocznie.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z Kryteriami przyznawania środków na kształcenie ustawiczne w ramach KFS w 2019 roku zawierającymi priorytety wydatkowania środków KFS na 2019 rok określone przez MRPiPS oraz elementy, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

Kryteria oraz wymagane dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej urzędu.

W przypadku niewykorzystania przyznanego limitu urząd wznowi nabór wniosków.

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 89/537 28 70, pokój 31 III piętro.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, 24.01.2019


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.