Powrót

MUP Lublin - Zawiadomienie o wstrzymaniu na okres 30 dni biegu terminu załatwienia spraw

Na podstawie art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj: Dz.U z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie zawiadamia o wstrzymaniu na okres 30 dni biegu terminów załatwiania spraw, w tym postępowań administracyjnych prowadzonych przez tut. organ administracji publicznej.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem art. 15zzzzzn ust. 3 i 4 ww. ustawy:
  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w tym okresie są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron,
  • ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, 17.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.