Powrót

MUP Lublin - Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy nie korzystali dotychczas z Tarczy Antykryzysowej

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż nadal prowadzi nabory wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej dla Beneficjentów, którzy dotychczas nie skorzystali z poszczególnych form wsparcia.

Urząd pracy zachęca do skorzystania z następujących form wsparcia:

  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd)
  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych  (art. 15 zzda)
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników (art. 15 zzc)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (art. 15 zzb)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15 zze)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15 zze²)

Zgodnie z komunikatem Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, pomoc przyznaje się nie później niż do 31 grudnia 2020 r.  (sekcja 3.1 pkt 22 lit. d.) (DZ. U. UE.C.2020.91.I.1)

W związku z powyższym wnioski złożone po dniu 31 października 2020 r. w ramach:

  • art. 15zzb, 15zze, 15zze2 – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
  • art. 15zzc – dofinansowanie dla samozatrudnionych

będą rozpatrywane na okres finansowania krótszy niż okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: nr tel.: 81 466 52 44, 81 466 52 57 lub za pośrednictwem e-mail: tarcza@mup.lublin.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, 23.10.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.