Powrót

MUP Lublin - Przedłużony nabór wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze oraz 15 zze² zostaje przedłużony do dnia 10 czerwca 2021 r.

Beneficjenci, którzy dotychczas nie skorzystali z następujących form wsparcia:
  • art. 15 zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID019),
  • art. 15 zzc (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników),
  • art. 15 zzd (niskooprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy),
  • art. 15 zzda (pożyczka dla organizacji pozarządowych),
  • art. 15 zze (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych),
  • art. 15 zze² (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej)
wnioski mogą składać do dnia 10 czerwca 2021 r.

Wnioski dotyczące wyżej wymienionych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej należy składać:
  1. w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
  2. lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

       Miejski Urząd Pracy w Lublinie,
       ul. Niecała 14, 20-080 Lublin (decyduje data wpływu do Urzędu)

Komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową można  pozostawić w siedzibie Urzędu przy ul. Niecałej 14 w Lublinie w miejscu wyznaczonym (parter, naprzeciwko pokoju nr 1 Informacja) od godz. 7:45 do 15:00.

Wszystkie składane dokumenty w wersji papierowej powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem osób uprawnionych do reprezentacji. Podpisane dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach.
 
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel: 81 466 52 44, 81 466 52 57 oraz na dodatkowy numer tel. 605 980 077  w godzinach od 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem e-mail: tarcza@mup.lublin.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, 18.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.