Powrót

Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby

Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby. Szansę na przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Jednak w niektórych przypadkach szansę na przyjęcie mają także osoby starsze, posiadające kwalifikacje lub umiejętności szczególnie przydatne w Straży Granicznej
  • o nieposzlakowanej opinii
  • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystająca w pełni z praw publicznych
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej
  • dające rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej ( warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz do absolwentów szkół wyższych).

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, 13.11.2019 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.