Powrót

Mobilność pracowników a mobilność urzędu pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2011-06-01

Mobilność zawodowa polega na umiejętności dostosowania się pracownika do zmieniających się wymogów rynku pracy...

Przejawia się ona poprzez gotowość do zmiany miejsca zatrudnienia, przekwalifikowania, poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych
w celu utrzymania pracy lub znalezienia nowej.

Czy Polacy wykazują w tym względzie dużą mobilność, czy raczej pozostają bierni? Jak urząd pracy aktywuje bezrobotnych?

Polacy nie są narodem, który może pochwalić się dużą mobilnością zawodową. Szczególnie wśród starszych osób jest duży problem
ze zmianą miejsca zamieszkania w celu uzyskania nowej pracy. Osoby młode, które nie mają jeszcze założonej rodziny, są częściej skłonne do wyjazdu do innego miasta w celu rozpoczęcia tam życia zawodowego. Takie osoby na pierwszym planie stawiają kwestię posiadania pracy, a miejsce zamieszkania jest sprawą drugorzędną.

Mobilność zawodowa oprócz zmiany miejsca zamieszkania wiąże się także z podjęciem działań mających na celu utrzymanie obecnej pracy lub znalezienie nowej. Coraz modniejsze staje się kończenie różnego rodzaju kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Możliwe jest wyszukanie takich szkoleń poprzez dostępne kanały informacyjne, np. prasa, Internet. Jest jeszcze opcja skorzystania ze wsparcia ze strony urzędu pracy. W tym względzie urząd w dużym stopniu motywuje osoby do aktywności zawodowej. Na pomoc mogą liczyć osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane
w urzędach, a przede wszystkim tzw. osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Należą do nich:

 • osoby bezrobotne do 25. roku życia oraz powyżej 50. lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne lub po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego,
 • osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat,
 • osoby bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia.

Urząd pracy poprzez skierowanie konkretnej pomocy do osób, które najbardziej jej potrzebują, stara się wzbudzać w nich chęć do działania i do aktywnego przeciwstawienia się widmu bezrobocia. Dużą popularnością cieszą się staże, które umożliwiają nabycie doświadczenia zawodowego oraz oswojenia się z pracą. Osoby po odbyciu stażu są bardziej obyte i świadome tego, co potrafią. Łatwiej przejąć im inicjatywę i podjąć działalnie zmierzające do znalezienia pracy. Poza tym urząd stara się zachęcić bezrobotnych do działania poprzez oferowanie szkoleń, możliwości sfinansowania studiów podyplomowych oraz kosztów egzaminów i licencji, które zatwierdziłyby zdobycie tytułu zawodowego. Dodatkowo można skorzystać także z pożyczki szkoleniowej lub sfinansowania szkolenia, które sami sobie wybierzemy, a nie stać nas na nie ze względu na duże koszty.

Urząd pracy stara się zachęcić osoby, które pobierają zasiłek, do znalezienia pracy. Oferuje dodatek aktywizacyjny bezrobotnym, którzy w trakcie pobierania wyżej wymienionego świadczenia podejmą pracę, czy z własnej inicjatywy, czy za pośrednictwem urzędu pracy.

Wiadomo, że mobilność zawodowa zależy tak naprawdę od indywidualnego podejścia każdego z nas. Niektórzy mają we krwi umiejętność podejmowania ryzyka i dla takich osób przeprowadzanie rewolucyjnych zmian związanych ze swoim życiem zawodowym nie stanowi problemu. Z kolei są również takie osoby, które nie potrafią wziąć sprawy w swoje ręce i potrzebują pomocy. I w tym przypadku mogą liczyć na urzędy pracy.

 

 Karolina Łapińska (Zielona Linia)

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 2
  Stworzenie planu i postępowanie zgodne z nim pozwala też zmniejszyć frustrację związaną z brakiem zatrudnienia. Jeśli osiągamy poszczególne, małe cele, które prowadzą nas do tego głównego, jakim jest podpisanie umowy o pracę, to mamy poczucie sukcesu - w drugiej części wywiadu Anna Tabisz opowiada o planowaniu, roli portali społecznościowych i tajnikach rozmów kwalifikacyjnych.

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 1
  Trzeba pamiętać, że kluczowe jest nie tyle podkreślenie własnej indywidualności, co ukazanie, w jakim stopniu spełnia się oczekiwania pracodawcy – tłumaczy Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absolwenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 2
  „Najważniejszą rzeczą jest, aby realizować własne cele i pragnienia, a nie wyobrażone cele naszych rodziców czy innych ludzi, przy całym szacunku dla tych osób” – opowiada w drugiej części wywiadu Alex Barszczewski. Poza tym podpowiada też m.in. jak skutecznie dobierać doradców oraz jak walczyć o swoją autonomię.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 1
  „Relacje są niezbędne do tego, byśmy zdobywali unikalną wiedzę i umiejętności, co więcej, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do ciekawych prac i zleceń” – twierdzi Alex Barszczewski, międzynarodowy coach, konsultant i ekspert od relacji międzyludzkich w biznesie.

 • Dobra kawa w pracy to nie jest wyzwanie [WYWIAD]
  - Generalnie najlepszym tropem jest po prostu nasz gust – tłumaczy Marcin Rzońca, pasjonat kawy, fotograf i twórca popularnego bloga. Nie krytykuje ludzi za to, jaką kawę piją, ale chętnie podpowiada im, jak delektować się wybornym trunkiem za nieduże pieniądze. Nam zdradził, jakie metody parzenia kawy najlepiej sprawdzą się w pracy!

 • Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?
  Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 • Jak przedsiębiorczy są Polacy?
  Przypominamy rozmowę z dr Aliną Warzechą.

 • Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym?
  Rozmowa z Sylwią Kociszewską – coachem, psychologiem, doradcą w karierze - część I

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.