Powrót

Mazowsze 2023 - Niepełnosprawność bez barier zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „Mazowsze 2023 – Niepełnosprawność bez barier zawodowych", realizowanym przez Fundację Edukacji Nowoczesnej.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz rozwój samodzielnego funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami praca jest jedną z podstawowych form rehabilitacji. Nadaje kierunek i celowość w życiu, a także jest sposobem na odzyskanie wiary w siebie. Niestety, osoby z niepełnosprawnościami, jako uczestnicy rynku pracy, w wielu sytuacjach są pozbawione równego dostępu do zatrudnienia. Co więcej, często podczas swojej zawodowej kariery spotykają się z negatywnymi postawami pracodawców jak i pełnosprawnych współpracowników.

W ramach projektu zostanie zorganizowane:

  • Grupowe doradztwo zawodowe – warsztaty aktywizacji zawodowej
Warsztaty obejmować będą naukę, rozwijanie i pogłębianie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz aktywizację zawodową. Podczas zajęć poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: diagnoza własnego potencjału, współpraca w zespole czy autoprezentacja. Ważnym elementem warsztatów będzie praca nad „wyuczoną bezradnością".
 
  • Indywidualne doradztwo zawodowe – przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej
Doradca zawodowy pomoże beneficjentom określić ich predyspozycje społeczno-zawodowe, a także cele zawodowe i potencjalną perspektywę rozwoju. Ponadto wspólnie opracują indywidualny plan działania (IPD).
 
  • Specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa ma na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu OzN. Pośrednik pracy pomoże beneficjentom wdrożyć IPD w życie. Wesprze m.in. w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, doradzi, gdzie szukać pracy.
 
Kto może być uczestnikiem projektu?

Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo, z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich z:

  • powiatu pruszkowskiego,
  • powiatu grodziskiego,
  • powiatu warszawskiego zachodniego,
  • powiatu garwolińskiego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przedłożenie formularza zgłoszeniowego oraz skanu orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego.

W ramach projektu wsparciem może zostać objętych 20 osób.

Projekt realizowany jest od 25.07.2023 r. do 15.12.2023 r. i finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego.

Kontakt w sprawie projektu:
Tel: +48 729 835 550
e-mail: j.roszkowska@fen.net.pl

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 29.09.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.