Powrót

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024

Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej handlu ludźmi, podniesienie standardu wsparcia udzielanego osobom pokrzywdzonym, lepsza jakość i skuteczność działań podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za ściganie sprawców. To niektóre z założeń zawartych w przyjętym Krajowym Planie Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024.

Handel ludźmi to proceder rażąco naruszającego podstawowe prawa człowieka, współczesna forma niewolnictwa występująca w większości państw na świecie, która nie omija też Polski. Na terenie naszego kraju Polacy są werbowani do wykorzystania za granicą, świadczenia przymusowych usług w Polsce, mamy również do czynienia z handlem i eksploatacją cudzoziemców. W tym znaczeniu Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu. Cudzoziemskie ofiary identyfikowane w Polsce najczęściej pochodzą z Rumunii, Bułgarii i Ukrainy, a także z krajów azjatyckich min: z Wietnamu czy Filipin. Wśród pokrzywdzonych są zarówno kobiety, mężczyźni jak i dzieci. Ofiary handlu ludźmi najczęściej wykorzystywane są przez przestępców do pracy przymusowej, prostytucji lub żebractwa.

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi jest podstawowym dokumentem określającym funkcjonowanie systemu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, za którego realizację odpowiada Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK). Osoby, które trafią pod opiekę Centrum mogą liczyć na zakwaterowanie w bezpiecznym ośrodku, wyżywienie, podstawową opiekę medyczną. Zapewnia im się dostęp do psychologów, możliwość skorzystania z konsultacji prawnych, pomocy tłumacza. KCIK prowadzi również schroniska, zapewnia ofiarom handlu ludźmi realizację należnych im praw, wspiera instytucje państwowe i samorządowe w zakresie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i pracy z nimi, a także prowadzi poradnictwo prewencyjne dla osób prywatnych oraz konsultacje dla instytucji świadczących pomoc ofiarom.

Kontakt do KCIK telefon: 22 628 01 20
e-mail: info@kcik.pl
www.kcik.pl

Portal informacyjny MSWiA
https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/krajowy-plan-dzialan-przeciwko-handlowi-ludzmi-na-lata-2022-2024
www.handelludzmi.eu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, 8.02.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.