Powrót

Informacja o projekcie "Kompetentni"

Projekt „Kompetentni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Firma Deinde Sp. z o. o. prowadzi rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Kompetentni", którego celem aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie woj. lubelskiego z niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do 30 osób (tj. min. 20 kobiet ) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego spełniających łącznie nw. kryteria:

 • osoby z niepełnosprawnościami (stopień lekki lub umiarkowany), w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w urzędzie pracy lub niezarejestrowane);
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
 • zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu z wybranego zakresu (120 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 lub 8 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.
W ramach projektu organizator oferuje:
 1. Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (48 godz. dyd./grupę).
 3. Poradnictwo prawne/obywatelskie (2 x 2 godz. zeg./osobę).
 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 5. Grupowe poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
 6. Szkolenia (120 godz. dyd./grupę): (1) Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej, (2) Kadry i płace z obsługą sekretariatu, (3) Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej.
 7. Pośrednictwo pracy (min. 6 godz. zeg./osobę).
 8. 3-miesięczne płatne staże zawodowe.
Organizator zapewnia również:
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 7,85 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 1 578,60 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi);
 • materiały szkoleniowe (książki, skrypty);
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;

*koszt całkowity uwzględniający składki ZUS płatnika i ubezpieczonego
 
Organizator zachęca do kontaktu telefonicznego: tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755 oraz mailowego: info@deinde.pl. Zespół projektu udzieli Państwu szczegółowych informacji i po upewnieniu się, że spełniają Państwo kryteria udziału w projekcie, ustali z Państwem sposób złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.deinde.pl oraz w biurze projektu: ul. Okopowa 5/489, 20-022 Lublin. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres biura.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie, 21.10.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.