Powrót

GUP Kraków - Bon zatrudnieniowy

Od dnia 25.03.2021 Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia. Nabór będzie prowadzony przez cały rok (do wyczerpania środków).

Pobierz i wypełnij wzór dokumentu wraz z załącznikami, a następnie złóż je w wybranej formie:
  • papierowej – przesyłając listownie na adres Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków lub
  • osobiście do skrzyni ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu czynnej całą dobę (z napisem Dziennik Podawczy),
  • elektronicznej poprzez platformę e-PUAP, praca.gov,

Wnioski składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
  2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wnioski niepodpisane w sposób wskazany powyżej, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 
Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listownie do Wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Urząd nie będzie informował telefonicznie o rozpatrzeniu wniosku przed tym terminem.
 
Pracodawca zatrudniając osobę bezrobotną w ramach bonu zatrudnieniowego otrzyma refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w kwocie zasiłku dla bezrobotnych (1200,00 zł – obowiązującej w roku 2021).

Jeśli masz pytania – zadzwoń!
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje na temat procedury zawarcia umowy o zatrudnienie w ramach bonu zatrudnieniowego są pod numerem telefonu: 12 68 68 265.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 1.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.