Powrót

Deklaracja VAT – jeden z obowiązków przedsiębiorcy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-09-09

Zamierzasz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a może już prowadzisz firmę? Sprawdź, jakie obowiązki masz względem fiskusa!

Jednym z obowiązków osób prowadzących własną działalność, będących płatnikami VAT, jest składanie deklaracji. Wybór częstotliwości składania deklaracji należy do przedsiębiorcy. Dokument może być składany co miesiąc lub co kwartał – bez względu na to, czy w danym okresie miały miejsce czynności podlegające opodatkowaniu.

Procedura złożenia deklaracji

Deklarację składa się do właściwego urzędu skarbowego w odgórnie ustalonym terminie, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy lub do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Jeśli ten dzień wypada w sobotę, niedzielę lub święto, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Wypełnioną deklarację płatnik może złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej – za datę wpływu przyjmuje się dzień nadania w placówce, za pośrednictwem innych podmiotów świadczących usługi doręczania – kurier – gdzie za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu do urzędu skarbowego. Najbardziej wygodnym sposobem przekazania deklaracji jest skorzystanie z platformy www.e-deklaracje.gov.pl i wysłanie jej w formie elektronicznej.

Niezmierne ważnym jest pilnowanie terminów składania deklaracji. Niewywiązanie się z obowiązków względem fiskusa może zostać potraktowane jako wykroczenie skarbowe, a płatnikowi grozi kara grzywny w wysokości od 175 zł, maksymalnie do 35 000 zł. Za każdy dzień zwłoki nakładany jest obowiązek zapłaty odsetek.

Kara za niezłożenie deklaracji

Niezłożenie deklaracji w ogóle, co naraża podatek na uszczuplenie, może być już potraktowane jako przestępstwo karne skarbowe. I tu została przewidziana nie tylko kara grzywny do 720 stawek dziennych, ale również kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Limit, który przesądza o tym, iż dany czyn jest przestępstwem, stanowi kwota 8 750 zł (pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia).

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rynek HRM: Jaki był 2019, co przyniesie 2020?
  Jak wyglądał polski rynek HRM w 2019 roku? Jakie trendy w obszarze rekrutacji i zarządzania pracownikami powinny się utrzymać, a które się nie sprawdziły i wygasną? Co czeka rynek w 2020 roku?

 • Dodatek za pracę w nocy
  Pracujesz w porze nocnej? Sprawdź, w jakiej wysokości przysługuje Ci dodatek!

 • Zmiana czasu z zimowego na letni
  Już niedługo czeka nas kolejna, ale czy ostatnia, zmiana czasu z zimowego na letni? Przypominamy, jakie prawa ma w związku z tym pracownik!

 • Siła feedbacku w procesie rekrutacyjnym
  Wydawałoby się, że udzielanie informacji zwrotnej wszystkim kandydatom zaangażowanym w proces rekrutacji to standard w pracy rekrutera czy specjalisty ds. HR. O ile jednak chętnie dajemy pozytywny feedback, o tyle nie śpieszy nam się do kontaktu z odrzuconymi kandydatami. Jak mówią eksperci, to poważny błąd w rekrutacji.

 • Chcesz zatrudniać pracowników niepełnosprawnych? Dowiedz się, jak uzyskać status zakładu pracy chronionej
  Jeśli pracodawca chce zatrudniać w swojej firmie osoby niepełnosprawne i dzięki temu otrzymać wsparcie bądź ulgi podatkowe, może wnioskować do urzędu wojewódzkiego o nadanie statusu zakładu pracy chronionej. Wcześniej jednak należy się upewnić, że firma spełnia określone wymagania.

 • Prawa matki zarejestrowanej w urzędzie pracy
  Sprawdź, czy zarejestrowana w urzędzie pracy matka, opiekująca się dzieckiem, ma prawo odmówić przyjęcia oferty pracy!

 • PPK a ochrona danych osobowych. Co mogą pracodawcy?
  Pracownicze Plany Kapitałowe są nowością dla polskich przedsiębiorców, a ich wdrożenie wymaga udostępniania danych pracowników podmiotom zewnętrznym. Przepisy te rodzą wiele wątpliwości wśród firm, co do legalności przetwarzania i przekazywania informacji, podstaw prawnych czy okresów przechowywania dokumentacji.

 • Zagubione świadectwo pracy
  Nie masz świadectwa pracy? Sprawdź, kto może Ci pomóc!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.