Powrót

Czy warto rejestrować się w urzędzie pracy?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2011-06-02

Wiele osób po ustaniu stosunku pracy albo po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy chorobowego wypłacanego przez ZUS zastanawia się nad tym, czy warto rejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy...

Warto zastanowić się, jakie korzyści może przynieść rejestracja.

Rejestracja w urzędzie pracy daje szereg uprawnień, z których można korzystać. Przede wszystkim osoby zarejestrowane jako bezrobotne mają możliwość dostępu do usług pośrednictwa pracy (aktualnych ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy przez pracodawców), doradztwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz szkoleń.

Wiele osób jest zainteresowanych podniesieniem swoich kalifikacji zawodowych albo nawet ich całkowitą zmianą. Możliwość sfinansowania im ze środków Funduszu Pracy kosztu szkoleń jest ważnym elementem, który zachęca do rejestracji.
Ponadto duża liczba osób bezrobotnych jest zainteresowana założeniem własnej działalności gospodarczej. Jest to alternatywa dla zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Samozatrudnienie jest też dla wielu osób szansą na poprawę swojej sytuacji materialnej. Z tego względu bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się dotacje przyznawane przez powiatowe urzędy pracy. Kwota do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którą można otrzymać m.in. na zakup środków trwałych, materiałów i towarów niezbędnych do rozpoczęcia swojej działalności, jest znaczna. Większość osób nie dysponuje takimi środkami, a – jak wiadomo – założenie działalności gospodarczej wymaga poniesienia sporych nakładów finansowych.

Dzięki zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna można nabyć także prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Warto podkreślić, że jest to niezwykle istotne uprawnienie, ponieważ zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z opieki medycznej. Osoba bezrobotna ma do niego prawo przez cały okres pozostawania w rejestrze urzędu. Jeżeli utraci status osoby bezrobotnej, przez
30 dni jeszcze to prawo zachowuje. Należy pamiętać, że w trakcie pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych można zgłosić do ubezpieczenia małżonka oraz dzieci, które nie ukończyły 26. roku życia i nadal się uczą.

Rejestracja w urzędzie pracy jest istotna także w przypadku osób, które mogą nabyć prawo do zasiłku. Nie ma co prawda wyznaczonego terminu, w jakim powinny to uczynić, np. po zakończeniu wykonywania pracy, pobierania zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego z ZUS. Warto jednak pamiętać, że w momencie rejestracji sprawdzane będzie to, czy dana osoba w przeciągu 18 miesięcy, które poprzedzają rejestrację, przepracowała co najmniej 365 dni i uzyskiwała z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Niektóre grupy osób rejestrujących się w urzędzie pracy jako bezrobotne są zaliczane do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to:

 • bezrobotni do 25. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50. roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Mogą oni korzystać np. ze staży czy też prac interwencyjnych, a po spełnieniu dodatkowych warunków ubiegać się np. o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat siedmiu.

Rejestracja w urzędzie pracy może przynieść wiele korzyści. Wszystko zależy od tego, jakie oczekiwania ma dana osoba i jakie ma nastawienie.

Agnieszka Banasik (Zielona Linia)

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 2
  Stworzenie planu i postępowanie zgodne z nim pozwala też zmniejszyć frustrację związaną z brakiem zatrudnienia. Jeśli osiągamy poszczególne, małe cele, które prowadzą nas do tego głównego, jakim jest podpisanie umowy o pracę, to mamy poczucie sukcesu - w drugiej części wywiadu Anna Tabisz opowiada o planowaniu, roli portali społecznościowych i tajnikach rozmów kwalifikacyjnych.

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 1
  Trzeba pamiętać, że kluczowe jest nie tyle podkreślenie własnej indywidualności, co ukazanie, w jakim stopniu spełnia się oczekiwania pracodawcy – tłumaczy Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absolwenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 2
  „Najważniejszą rzeczą jest, aby realizować własne cele i pragnienia, a nie wyobrażone cele naszych rodziców czy innych ludzi, przy całym szacunku dla tych osób” – opowiada w drugiej części wywiadu Alex Barszczewski. Poza tym podpowiada też m.in. jak skutecznie dobierać doradców oraz jak walczyć o swoją autonomię.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 1
  „Relacje są niezbędne do tego, byśmy zdobywali unikalną wiedzę i umiejętności, co więcej, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do ciekawych prac i zleceń” – twierdzi Alex Barszczewski, międzynarodowy coach, konsultant i ekspert od relacji międzyludzkich w biznesie.

 • Dobra kawa w pracy to nie jest wyzwanie [WYWIAD]
  - Generalnie najlepszym tropem jest po prostu nasz gust – tłumaczy Marcin Rzońca, pasjonat kawy, fotograf i twórca popularnego bloga. Nie krytykuje ludzi za to, jaką kawę piją, ale chętnie podpowiada im, jak delektować się wybornym trunkiem za nieduże pieniądze. Nam zdradził, jakie metody parzenia kawy najlepiej sprawdzą się w pracy!

 • Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?
  Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 • Jak przedsiębiorczy są Polacy?
  Przypominamy rozmowę z dr Aliną Warzechą.

 • Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym?
  Rozmowa z Sylwią Kociszewską – coachem, psychologiem, doradcą w karierze - część I

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.