Powrót

ALMA - Szansa dla młodych na zdobycie doświadczenia zawodowego zagranicą

Inicjatywa ALMA skierowana jest do osób do 30. roku życia, zwłaszcza młodzieży NEET. Ma pomóc młodym ludziom, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w znalezieniu drogi na rynek pracy.

Jest to jedno z przedsięwzięć Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022. Badanie Eurobarometru pokazało, że z punktu widzenia młodych Europejczyków największymi wyzwaniami na starym kontynencie są nierówności społeczne i bezrobocie. ALMA jest odpowiedzią KE na obie trudności, a tym samym stanowi kluczowy instrument wdrażania wzmocnionej gwarancji dla młodzieży, przyjętej w 2020 roku.

ALMA (z ang. Aim-Learn-Master-Achieve, czyli: mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele) będzie realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – na poziomie regionalnym – poprzez działania na rzecz zatrudnienia młodzieży, włączenia społecznego, innowacji społecznych. Przydzielono na ten cel środki w wysokości 6 milionów euro.

Ze wsparcia skorzystać będą mogli młodzi ludzie, oddaleni od rynku pracy, którzy:

 • mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia,
 • od dawna są bezrobotni,
 • mają niewystarczające wyniki w nauce i umiejętności zawodowe,
 • funkcjonują z niepełnosprawnością,
 • pochodzą ze środowisk migracyjnych.

Oferta obejmuje:

 • staż w innym państwie europejskim,
 • szkolenia, coaching, doradztwo zawodowe,
 • kompleksowe wsparcie przed wyjazdem na staż oraz po powrocie do kraju.

Zakładanym efektem jest poprawa sytuacji społecznej osób młodych, znajdujących się w trudnej sytuacji, poprzez umożliwienie im zdobycia szerokiego doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy, a tym samym ułatwienie startu na rynku pracy.

Ścieżka wsparcia dla każdego uczestnika będzie się składać z trzech etapów:

 1. Intensywne, szyte na miarę szkolenie oraz coaching w kraju ojczystym.
 2. Praktyka zawodowa w kraju członkowskim UE, w okresie od 2 do 6 miesięcy (wraz z mentoringiem i wsparciem towarzyszącym).
 3. Doradztwo w kraju ojczystym, w celu wykorzystania nabytych umiejętności do zdobycia pracy lub dalszej edukacji.

Fundusze EFS+ pomogą pokryć koszty takie jak:

 • podróż,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie i inne podstawowe potrzeby,
 • ubezpieczenie,
 • szkolenie, coaching i doradztwo przed, w trakcie i po pobycie za granicą.

ALMA jest oparta na doświadczeniach programu pilotażowego IdA, wdrażanego z powodzeniem w krajach europejskich, początkowo w Niemczech, a następnie m.in. w Szwecji, Czechach oraz w Polsce w latach 2016-2022.

W woj. śląskim rozwiązania te wdrażane będą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, zgodnie z założeniami programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027". Harmonogram konkursów zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu programu, prawdopodobnie w przyszłym roku.

Wszystkich zainteresowanych inicjatywą ALMA zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Komisji Europejskiej, w serwisie internetowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na naszym koncie na Facebook'u, a także do subskrypcji newslettera.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 28.09.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.