Powrót

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2010-10-25

Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, które chcą ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zobowiązane są do wskazania formy zabezpieczenia zwrotu środków. Jedną z nich jest akt notarialny o poddaniu się egzekucji.

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji może być w formie:

 • jednostronnego oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji, lub
 • umowy.

Wyraża on obowiązek beneficjenta do zapłaty określonej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie.

Akt ten na mocy ustawy stanowi tytuł egzekucyjny, na podstawie którego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności może być prowadzona egzekucja. W akcie notarialnym można wskazać, z których składników majątku dłużnika i jakimi środkami egzekucyjnymi na mocy danego aktu może być prowadzona egzekucja.

W przypadku osób ubiegających się o środki z FP akt notarialny sporządzany jest przez notariusza po podpisaniu umowy z urzędem. Konieczne jest bowiem przedstawienie umowy wraz z podaną kwotą przyznanych środków.

Długość okresu, w jakim obowiązywać miałby dany akt notarialny, określana jest w wewnętrznych regulaminach powiatowych urzędów pracy dotyczących przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Agnieszka Maciejczuk

Źródło:http://www.expander.pl/warto-wiedziec


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zaproszenie a praca cudzoziemca w Polsce
  Zaproszenie jest dokumentem, który umożliwia uzyskanie przez cudzoziemca wizy w polskim konsulacie. Wiza taka nie wyklucza podjęcia pracy w Polsce. Należy jednak spełnić pewne warunki. Są też ograniczenia. Jakie? Odpowiadamy.

 • Kobieta pracująca, czyli uprawnienia pracujących mam
  Połączenie roli mamy z życiem zawodowym nie jest łatwym zadaniem. Kodeks pracy przewiduje jednak szereg praw i przywilejów, które mogą to nieco ułatwić. Podpowiadamy, jakie uprawnienia pracownicze przysługują kobietom, wracającym do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego.

 • Kodeks postępowania administracyjnego – terminy
  Kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasady obliczania terminów. W ustawie tej czytamy, że terminy mogą być wyrażone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Czym zatem różni się 14 dni od dwóch tygodni? Jak rozumieć urzędowe terminy? Odpowiadamy.

 • Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku
  Jest już znana wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2022 rok. Dla pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie jest to dobra wiadomość, ponieważ czeka ich podwyżka. Sprawdź, o ile wzrośnie wynagrodzenie i składki!

 • Formy aktywizacji zawodowej urzędu pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i dostajesz skierowanie z urzędu pracy na staż czy inną formę aktywizacji zawodowej? Sprawdź, jakie sytuacje będą miały wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz jego wysokość!

 • Student w urzędzie pracy
  Jednym z warunków uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest oświadczenie o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Studia nie zawsze stanowią przeszkodę do podjęcia pracy, ale mogą stanowić przeszkodę w rejestracji w urzędzie pracy.

 • Urlop wypoczynkowy - wymiar urlopu
  Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy, do którego wliczają się także inne okresy. Jak zmienia się ilość dni wolnych przysługujących pracownikowi w zależności od przepracowanych lat i ukończonej szkoły? Jak policzyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Odpowiadamy.

 • Rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  Zwolnienie pracownika może mieć różne przyczyny. Niezależnie od nich pracodawca powinien kierować się przepisami Kodeksu pracy. Podpowiadamy, jakie są tryby rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.