Baza Państwowych Inspekcji Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok
tel. (85) 742 11 46, fax (85) 742 27 73
http://www.bialystok.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
Plac Piastowski 4a
85-012 Bydgoszcz
tel. (52) 320 24 00, (52) 320 24 00; fax (52) 321 42 40
http://www.bydgoszcz.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
ul. Okopowa 7
80-819 Gdańsk
tel. (58) 520 18 22-23; fax (58) 520 18 24
http://www.gdansk.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
ul. Graniczna 29
40-017 Katowice
tel. (32) 604 12 08, (32) 604 12 15; fax (32) 604 12 51
http://www.katowice.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
25-314 Kielce
tel. (41) 343 82 76, (41) 344 43 65, fax: (41) 340 32 01
http://www.kielce.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
tel. (12)-424-04-50, (12)-422-90-82; fax (12) 421-50-11
http://www.krakow.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie
Al. Piłsudskiego 13
20-011 Lublin
tel. (81) 532-59-18, (81) 532-42-01; fax (81) 532-532-59-18
http://www.lublin.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Al. Kościuszki 123
90-441 Łódź
tel. (42) 636 23 13; fax (42) 636 85 13
http://www.lodz.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
ul. Kopernika 29
10-512 Olsztyn
tel. (89) 527 42 75; fax (89) 533 96 48
http://www.olsztyn.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121c
45-231 Opole
tel. (77) 470 09 00; fax (77) 457 42 07
http://www.opole.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
ul. Św. Marcin 46/50
61-807 Poznań
tel. (61) 859 90 00, (61) 859 90 01; fax (61) 859 90 15
http://www.poznan.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
ul. Gen. Stanisława Maczka 4
35-234 Rzeszów
tel.: (17) 717 20 00, (17) 717 20 10 ; fax (17) 717 20 20
http://www.rzeszow.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
ul. Pszczelna 7
71-663 Szczecin
tel.: (91) 431 19 29, (91) 431 19 31; fax (91) 431 19 32
http://www.szczecin.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa
tel.: (22) 628 96 29, (22) 621 92 72 ; fax (22) 425 11 91
http://www.warszawa.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
ul. Zielonego Dębu 22
51-621 Wrocław
tel.: (71) 371 04 30, (71) 371 04 68; fax (71) 371 04 70
http://www.wroclaw.oip.pl/


Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze
ul. Dekoracyjna 8
65-722 Zielona Góra
tel. (68) 451 39 00, (68) fax (68) 451 39 11
http://www.zielonagora.oip.pl/