Udany urlop najlepszą terapią antystresową

Przed nami wakacje: czas relaksu i regeneracji. Jednocześnie okazja do znalezienia najlepszego sposobu na odstresowanie się. W europejskich firmach od kilku lat rośnie liczba nieobecności pracowników spowodowanych właśnie stresem. Ten rodzaj absencja kosztuje pracodawców nawet 600 mld euro rocznie. Nasza Państwowa Inspekcja Pracy szacuje że około 50-60 proc. nieobecności w pracy ma bezpośredni związek ze stresem.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Udany urlop najlepszą terapią antystresową”,  21.06.2018


PUP Zgierz - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy z Zgierzu uprzejmie informuję, iż od dnia 1.07.2018 roku rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)" w ramach PO WER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

W ramach projektu realizowane będa następujące formy wsparcia:

staże,

 1. prace interwencyjne,
 2. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 3. bony na zasiedlenie,
 4. bony szkoleniowe,
 5. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, 22.06.2018

PUP Nysa - Nowa oferta kształcenie zawodowego z gwarancją zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie przy współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie prowadzi nabór dla osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje lub przekwalifikować się.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 6.07.2018 r. do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

Wymagania dotyczące kandydatów zainteresowanych zdobyciem zawodu technolog produkcji środków transportu drogowego:

 • wiek poniżej 30 lat,
 • ukończona szkoła średnie – nie jest wymagana matura.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, 22.06.2018

GUP Gdańsk - Gdański Urząd Pracy poruszy miasto

Od kilku dni na stronie internetowej miejskiego przewoźnika – Gdańskich Autobusów i Tramwajów – można znaleźć ogłoszenie o możliwości podjęcia zatrudnienia w zawodzie kierowcy autobusu.

Osoby posiadające niezbędne uprawnienia (prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji na przewóz osób) już dziś mogą aplikować na to stanowisko pracy. O tym jak to zrobić można przeczytać na stronie internetowej spółki – www.gait.pl

O pracy w komunikacji miejskiej mogą myśleć także osoby nie posiadające niezbędnych uprawnień. Dla nich atrakcyjną ofertę przygotował Gdański Urząd Pracy. Instytucja ta realizować będzie projekt Poruszamy Miasto, pozwoli on zdobyć wszystkie potrzebne uprawnienia za pomocą jednej z dwóch ścieżek.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Gdański Urząd Pracy, 22.06.2018

Teleperformance Polska rekrutuje. Firma zatrudni 350 osób

Teleperformance największy na świecie gracz na rynku usług outsourcingowych, w trybie ekspresowym w samej tylko Warszawie planuje zatrudnić kolejne 100 osób ze znajomością języków obcych. To druga podana w krótkim czasie informacja lidera branży contact center, który ponad miesiąc temu zapowiedział rekrutację ok. 250 osób w Katowicach.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Teleperformance Polska rekrutuje. Firma zatrudni 350 osób”, AKC, 22.06.2018


E-zwolnienia lekarskie robią coraz większą furorę

Do 18 czerwca 31 proc. zaświadczeń lekarskich zostało wystawionych przez lekarzy w formie elektronicznej - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „E-zwolnienia lekarskie robią coraz większą furorę”,  21.06.2018


Obraz polskiego menedżera: wykwalifikowany, ale z niską samooceną

Ponad 65 proc. menedżerów jest promowanych na wysokie stanowiska z niewłaściwych powodów. Assessment Systems Poland przebadało ponad 3500 polskich menedżerów w średnich i dużych firmach. Większość decyzji rekrutacyjnych podejmowanych jest intuicyjnie, co powoduje, że ok. 70 proc. wytypowanych liderów nie jest w stanie odnieść sukcesu zawodowego na zajmowanym stanowisku.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Obraz polskiego menedżera: wykwalifikowany, ale z niską samooceną”,  21.06.2018


Próbują zachęcić do zawodu sprzedawcy, bo szkoły coraz bardziej świecą pustkami

W 2017 roku Akademia Umiejętności Eurocash rozpoczęła współpracę z wybranymi szkołami zawodowymi i branżowymi oraz technicznymi, kształcącymi uczniów na kierunkach sprzedawca oraz technik handlowiec. W roku szkolnym 2017/2018 w 30 warsztatach organizowanych wspólnie ze szkołami wzięło udział łącznie 300 osób. Spółka chce pokazać uczniom, że zawód sprzedawcy daje ciekawe perspektywy zawodowe.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Próbują zachęcić do zawodu sprzedawcy, bo szkoły coraz bardziej świecą pustkami”,  21.06.2018


Gdańsk: 375 płatnych staży na wakacje dla studentów i absolwentów

Prawie trzy razy więcej chętnych niż miejsc było w tegorocznej 16. edycji programu Wakacyjny Staż 2018 w Gdańsku. Ponad 80 proc. chętnych stanowili studenci politechniki i Uniwersytetu Gdańskiego. Miejsca stażowe przygotowały 82 podmioty.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Gdańsk: 375 płatnych staży na wakacje dla studentów i absolwentów”,  21.06.2018


Od współczesnych liderów biznesu oczekuje się coraz więcej

Rola lidera jest coraz bardziej wymagająca, a wyzwania, z jakimi musi mierzyć się współczesny przywódca, są znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek. Żyjemy w dobie ciągłych zmian, dlatego innowacyjność, umiejętność dopasowania się do zmieniającej się sytuacji, zdolność podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, a także gotowość do pracy pod presją to cechy potrzebne każdemu liderowi. Wyzwanie jest ogromne – zarówno dla przyszłych liderów, jak i dla organizacji.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Od współczesnych liderów biznesu oczekuje się coraz więcej”,  21.06.2018


Obowiązkowe 4 miesiące urlopu ojcowskiego? Szykują się poważne zmiany w prawie

Przedstawiciele państw UE porozumieli się w sprawie przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich. Polska nie poparła kompromisu ze względu na niechęć do klauzuli, nakazującej dzielenie się częścią takiego urlopu między matką a ojcem.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Obowiązkowe 4 miesiące urlopu ojcowskiego? Szykują się poważne zmiany w prawie”,  21.06.2018


MEN zachęca firmy do angażowania się w życie szkół: To inwestycja w przyszłe kadry

Biznes powinien się angażować w szkolnictwo zarówno od strony finansowej, logistycznej, jak i poprzez różnego rodzaju inicjatywy – uważa minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „MEN zachęca firmy do angażowania się w życie szkół: To inwestycja w przyszłe kadry”,  21.06.2018


Długotrwałe bezrobocie na rynku pracy

Bezrobocie długotrwałe jest jednym z najgroźniejszych zjawisk na rynku pracy. Jak pokazują statystyki, stanowi duży odsetek wśród zarejestrowanych bezrobotnych.

O bezrobotnym długotrwale mówimy, gdy pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu pracy ponad 12 miesięcy. W ubiegłym roku osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 40,5 proc. wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych, a średni czas pozostawania bez pracy wyniósł 12,7 miesiąca. Najdłużej pracy szukali bezrobotni w powiatach w województwach: mazowieckim, podkarpackim i kujawsko-pomorskim. Najszybciej pracę podejmowali bezrobotni w powiatach zachodniej Polski.

 

W miastach trudniej o pracę

 

Jak podają statystyki, wśród bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok dominują mieszkańcy miast, analogicznie do populacji bezrobotnych, którzy stanowili 53,1 proc.  Mieszkańcy wsi pozostawali bez pracy średnio 13 miesięcy, a miast średnio o 2,5 miesiąca dłużej.

 

Kobietom znalezienie pracy zajmuje więcej czasu

 

W 2017 roku to kobiety zdecydowanie częściej dłużej pozostawały w rejestrze osób bezrobotnych. Stanowiły ponad 60 proc. zarejestrowanych bezrobotnych. Średni czas pozostawania kobiet bez pracy wyniósł 13,7 miesiąca, a mężczyzn 11,5 miesiąca.

 

Wiek i poziom wykształcenia a praca

 

W poprzednim roku największą liczbę zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 25,8 proc. Tuż za nimi znajdowały się osoby w wieku 35-44 lata (24 proc.).

Jeśli chodzi o wykształcenie, dane pokazują, że im wyższe, tym mniejsze prawdopodobieństwo pozostawania dłużej bez pracy. 33,2 proc. stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, a 45 proc. z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej.

W przypadku stażu pracy, wśród osób długotrwale bezrobotnych dominowały te, które posiadały staż pracy od 1 do 5 lat. Stanowiły 22,3 proc. wszystkich długotrwale bezrobotnych. Najmniejszy odsetek długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby legitymujące się stażem pracy powyżej 30 lat.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/ezrobotnipozostajcybezpracypowyej12miesicyodmomentuzarejestrowaniasiorazdugotrwalebezrobotni/rok-2017/

PUP Wyszków - Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Nabór będzie realizowany w ramach w ramach RPO WM 2017-2018 i będzie skierowany dla osób długotrwale bezrobotnych po 30 roku życia (definicja „długotrwale bezrobotny" osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).
 
Wnioski należy składać od 21.06.2018 r. do 29.06.2018 r. 

Realizowany projekt jest skierowany do osób w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie, dla których został ustalony profil II pomocy, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwanych dalej grupami defaworyzowanymi:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne (definicja „długotrwale bezrobotny" osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy);
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do wykształcenia średniego włącznie);
 • kobiety.

Zgodnie z założeniami projektu RPO WM dotyczącymi uzyskania wysokiej efektywności projektu, wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonej formie aktywizacji.

Szczegółowe informacje oraz wnioski są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, 21.06.2018

PUP Malbork - Nabór na szkolenie pn. Specjalista ds. rachunkowości I stopnia

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku planuje organizację w okresie od lipca do sierpnia bieżącego roku szkolenia pn. Specjalista ds. rachunkowości I stopnia

Kurs przewiduje 200 godzin wykładów i ćwiczeń realizowanych od  poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30 (maksymalnie 40 godzin tygodniowo).
 
Zakres szkolenie obejmował będzie m. in.:  rachunkowość z elementami etyki zawodowej, zagadnienia z prawa podatkowego, zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego, obsługę programu finansowo – księgowego.
 
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku z II profilem pomocy, w szczególności osoby spełniające następujące kryteria:

 • osoby po 25. roku życia z  co najwyżej średnim wykształceniem lub,
 • osoby niepełnosprawne po 30. roku życia.

Szkolenie uruchomione zostanie w przypadku zebrania, co najmniej dwunastoosobowej grupy.
 
Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz wnioski są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, 21.06.2018

PUP Malbork - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż w dniach 21.06.2018 r. – 5.07.2018 r. (do godz. 14:00) prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna wysokość dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 25.000 zł.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wnioski są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, 21.06.2018

PUP Malbork - Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż w dniach 21.06.2018 r. – 5.07.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w ramach Rezerwy Ministra ze środków FP w zakresie realizacji w 2018 r. Programu Regionalnego "Praca dla Pomorzan".

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku, w tym w szczególności do następujących grup:

 • osoby z obszarów wiejskich; 
 • osoby w wieku 30-50 lat;
 • osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wnioski są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, 21.06.2018

PUP Malbork - Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż w dniach 21.06.2018 r. – 5.07.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30. roku życia.

Nabór będzie realizowany w ramach środków z projektu "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie malborskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS – RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałania 5.1.2.

Nabór skierowany jest do osób powyżej 30. roku życua, dodatkowo spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • kobieta,
 • osoba długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoba bezrobotna niepełnosprawna,
 • osoba powyżej 50. roku życia,
 • osoba o niskich kwalifikacjach (tj. osoba bez wykształcenia lub posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne).

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wnioski są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, 21.06.2018

PUP Malbork - Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż w dniach 21.06.2018 r. – 5.07.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wnioski są dostępne na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, 21.06.2018

Pracujący tata ma wiele możliwości. Nie tylko na Dzień Ojca

Obecnie pracujący ojciec w znacznie większym stopniu ma możliwość uczestniczenia w wychowywaniu dziecka niż kiedyś - nie tylko ze względu na bardziej partnerski podział obowiązków rodzicielskich, ale także dzięki ustawowym urlopom.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kariera.pl, „Pracujący tata ma wiele możliwości. Nie tylko na Dzień Ojca”, Paula Dolińska, 20.06.2018


Fabryka CV - Pomagamy bezpłatnie w pisaniu CV lub tłumaczeniu na język angielski

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.