KRUS czy ZUS, czyli rolnik z działalnością

Rolnik, który decyduje się na własny biznes lub współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, nie musi rezygnować z ubezpieczenia w KRUS.

W obecnych czasach, kiedy członkostwo w Unii Europejskiej daje nam szansę na zmianę życia zawodowego, na założenie własnej firmy, warto poważnie zastanowić się, czy nie spróbować skorzystać z oferowanego wsparcia.

Rolnik-biznesmen a KRUS

Decydując się na własny biznes, rolnicy nie muszą rezygnować z dotychczasowego ubezpieczyciela. Zgodnie z artykułem piątym Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, właściciel nieruchomości rolnej lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej albo współpracę przy niej, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Aby w dalszym ciągu pozostać w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, osoba powinna spełniać określone ustawą warunki: musi podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata i nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej jednego hektara przeliczeniowego oraz złożyć oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności lub rozpoczęcia współpracy; nie może być pracownikiem bądź pozostawać w stosunku służbowym; nie może mieć ustalonego prawa do emerytury, renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać określonej kwoty granicznej, w 2018 r. wynosi 3 376zł.

Warunki opłacania składek

Rolnik-biznesmen, spełniający wymienione warunki, może prowadzić działalność i odprowadzać składki do KRUS-u. Musi jednak pamiętać o tym, aby po rozliczeniu roku podatkowego, do 31 maja każdego roku, złożyć w KRUS-ie zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należytego podatku za poprzedni rok. Jeśli kwota podatku przekroczy roczną kwotę graniczną lub termin, w którym należy złożyć zaświadczenie zostanie przekroczony, ubezpieczenie ustanie z dniem, od którego zainteresowany zobowiązany był złożyć zaświadczenie. Usprawiedliwieniem w takiej sytuacji może być wskazanie losowych przyczyn opóźnienia (np. pobyt w szpitalu). Na tej podstawie KRUS może przywrócić termin na złożenie dokumentu.

Rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze, a składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w pojedynczej wysokości. Składki są płacone w okresach kwartalnych, a ich wysokość jest uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego. Aktualnie składka kwartalna za wszystkie ubezpieczenia, w przypadku rolnika prowadzącego pozarolniczą działalność i posiadającego gospodarstwo rolne do 50 hektarów, wynosi 672 zł.

Rolnik, którego podatek dochodowy przekroczy limit, musi odprowadzać składki do ZUS-u lub zrezygnować z tej działalności i dalej korzystać z ubezpieczenia rolniczego. Wysokość składek do ZUS-u to równowartość 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. Należy pamiętać, iż ponowne podjęcie działalności będzie możliwe dopiero po upływie trzech lat.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Konstytucja Biznesu: Ruszają spotkania dla firm i urzędników w sprawie reformy prawa gospodarczego

W poniedziałek (21 maja) rusza cykl 60 ogólnopolskich spotkań dla przedsiębiorców i urzędników dotyczący zmian w reformie prawa gospodarczego.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Konstytucja Biznesu: Ruszają spotkania dla firm i urzędników w sprawie reformy prawa gospodarczego”, PAP, 21.05.2018


Firmy mają problem z niepłacącymi w terminie kontrahentami

Problem zatorów płatniczych w polskiej gospodarce przybiera na sile. Aktualne dane pokazują, że sytuacja pod tym względem jest najgorsza od 2,5 roku - wynika z najnowszego badania "Portfel należności polskich przedsiębiorstw”.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Firmy mają problem z niepłacącymi w terminie kontrahentami”, PAP, 21.05.2018


Czy od owoców kupowanych dla pracowników można odliczyć VAT?

Prawo do odliczenia VAT zależy od tego, czy owoce już w momencie nabycia będą przeznaczone do wykorzystania przez pracowników, czy np. będą spożywane w trakcie spotkań służbowych.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.bhp.abc.com.pl, „Czy od owoców kupowanych dla pracowników można odliczyć VAT?”, Mariusz Jabłoński, 17.05.2018


RODO w rekrutacji. Nowe obowiązki pracodawców

Nowe przepisy z zakresu ochrony danych, które zaczną obowiązywać 25 maja 2018 roku, wpłyną na wiele obszarów działalności przedsiębiorców.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „RODO w rekrutacji. Nowe obowiązki pracodawców”, Katarzyna Trzaska, 21.05.2018

Nowe uprawnienia i więcej pracowników w Straży Marszałkowskiej

W niedzielę (20 maja) weszła w życie ustawa o Straży Marszałkowskiej. Ustawa m.in. rozszerza kompetencje straży.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Nowe uprawnienia i więcej pracowników w Straży Marszałkowskiej”, PAP, 20.05.2018


Cała prawda o młodych na rynku pracy. Oddaliśmy im głos

Młodzi ludzie, studenci, którzy swój styl życia podporządkowują okienkom między zajęciami mogą przebierać w ofertach pracy i wszędzie są przyjmowani z otwartymi rękami? Jest wręcz przeciwnie.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Cała prawda o młodych na rynku pracy. Oddaliśmy im głos”, 20.05.2018


Pracodawcy biją na alarm. Ukraińcy nie wypełnią luki kadrowej

Z danych GUS wynika, że za granicą przebywa ponad 2,5 mln Polaków. Z drugiej strony zwiększa się liczba imigrantów w Polsce. Migracji zarobkowej nie da się zatrzymać. Można jej tylko pomóc.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Pracodawcy biją na alarm. Ukraińcy nie wypełnią luki kadrowej”, Justyna Koc, 21.05.2018


Mama w pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-05-21

Od kilku lat obserwujemy trend spadkowy poziomu bezrobocia w Polsce. Spada również liczba bezrobotnych kobiet. Przepisy prawa pracy ułatwiają łączenie pracy z macierzyństwem. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki przypominamy jakie prawa przysługują zatrudnionym mamom!

Mamy w pracy już w ciąży mają prawo do zwolnienia na badania związane z ciążą, zmianę czasu pracy czy przeniesienie do innej pracy, a jeśli to niemożliwe - zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Po porodzie przysługuje im szereg urlopów.  Chronione są także przed utratą zatrudnienia.

 

Ochrona przed zwolnieniem

 

Kobiety w ciąży, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podlegają ochronie przed zwolnieniem. W przypadku, gdy umowa zawarta jest na czas określony dłuższy niż miesiąc i rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca zobowiązany jest przedłużyć umowę do dnia porodu, co zapewni przyszłej mamie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Ochronie przed zwolnieniem podlegają również kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym. W przypadku mam uprawnionych do urlopu wychowawczego, które postanowiły skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy, ochrona przed zwolnieniem obowiązuje przez 12 miesięcy.

 

Urlop macierzyński

 

Na urlop macierzyński można pójść już 6 tygodni przed planowaną datą porodu. W sumie przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka. Większa liczba dzieci, przy jednym porodzie, uprawnia do dłuższego urlopu macierzyńskiego.

W trakcie urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński, którego wysokość uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia mamy oraz od tego, który wariant wypłaty wybrała (100 proc. lub 80 proc).

 

Urlop rodzicielski

 

Po urlopie macierzyńskim mama może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, w przypadku gdy urodziła jedno dziecko lub 34 tygodni, gdy urodziła dwoje lub więcej dzieci.

Urlop rodzicielski można łączyć z pracą u pracodawcy, który udzielił urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa wymiaru czasu pracy. W takim przypadku wymiar urlopu ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, nie więcej niż 64 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 68 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

 

Urlop wychowawczy

 

Mamie, która spełnia określone warunki, przysługuje także prawo do urlopu wychowawczego. Musi ona posiadać co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 35 miesięcy – jeden miesiąc zarezerwowany jest dla drugiego rodzica. Dodatkowo, jeśli dochód na jednego członka rodziny miesięcznie nie przekracza 674 zł, rodzicowi przysługuje zasiłek rodzinny.

 

Przerwa na karmienie

 

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Kobiecie, która karmi więcej niż jedno dziecko, przysługują dwie przerwy 45-minutowe.

Jeśli czas pracy mamy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jedna przerwa na karmienie.

 

Dni na opiekę

 

Mama, która wychowuje co najmniej jedno dziecko do 14. roku życia ma prawo do dwóch dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego. Wymiar ten nie ulega zwiększeniu w związku z posiadaniem większej liczby dzieci. O tym, w jakiej formie wykorzysta przysługujące wolne, w dniach czy godzinach, decyduje pracownik.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 


Pracownik szerzy nienawiść rasową lub nie płaci alimentów: Co może zrobić pracodawca

Jeśli działalność pracownika należy do sfery życia prywatnego, to zasadniczo pracodawca nie powinien w nią ingerować.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Gazeta Prawna, „Pracownik szerzy nienawiść rasową lub nie płaci alimentów: Co może zrobić pracodawca”, Agnieszka Brzostek, 21.05.2018

Oto nawyki szefów, przez które firmy tracą miliony

Wielozadaniowość, nadmierna kontrola i brak zaufania, nieprzemyślane zakupy, brak wiedzy o firmie, niedostępność, obawa przed zmianami - oto destrukcyjne nawyki Prezesów i zarządzających, przez które firmy często tracą pieniądze.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Gazeta Prawna, „Oto nawyki szefów, przez które firmy tracą miliony”, 20.05.2018

Większa pensja to nie wszystko. Co przyciąga pracowników do firmy?

Dobra atmosfera, perspektywy rozwoju i szansa na utrzymanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym - to najważniejsze czynniki, na które zwracają uwagę kandydaci szukając nowego miejsca pracy.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Gazeta Prawna, „Większa pensja to nie wszystko. Co przyciąga pracowników do firmy?”, 20.05.2018

PUP Białystok - Staż w ramach "Programu 30+"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu partnerskiego „Program 30+" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, skierowanego do osób powyżej 30 r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego, kwalifikujących się do jednej z grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy;
  • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie).

Uwaga! Zgodnie z założeniami od 1.07.2017 r. udział w projekcie mogło rozpocząć 100 osób bezrobotnych, w tym: 66 kobiet i 34 mężczyzn. W tym momencie do realizacji pozostało 9 staży wyłącznie dla mężczyzn po 30 r. ż. zamieszkałych w powiecie białostockim.
 
Przyjmowanie wniosków, sporządzanie umów:
Dział Instrumentów Rynku Pracy
III piętro, pok. 309, tel. 85-747-38-09

Wniosek jest dostępny do pobrania na stronie internetowej.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 19.05.2018


PUP Białystok - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pozostały miejsca dla 17 osób bezrobotnych, które zechciałyby skorzystać z bonu na zasiedlenie.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 18 maja 2018 r. wznawia nabór wniosków na bon na zasiedlenie (wniosek) od osób spełniających poniższe kryteria:
  • osoby do 30. roku życia,
  • osoby należące do tzw. kategorii NEET,
  • osoby długotrwale bezrobotne* i/lub osoby o niskich kwalifikacjach**.
Osoby zobowiązane będą do złożenia oświadczenia, w którym potwierdzą, że:
  1. nie pracują,
  2. nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  3. nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
 
W przypadku osób do 25 r.ż., wsparcie powinno być udzielone w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 r.ż. w ciągu 4 miesięcy od daty przystąpienia do projektu.

*osoby do 25 r.ż. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 6 miesięcy, zaś osoby powyżej 25 r.ż. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy.
**osoby, które posiadają wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie).

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 19.05.2018


Przez RODO koniec obchodzenia urodzin w pracy. I nie tylko

Wszyscy wcześniej czy później będą musieli dostosować się do RODO. Jednym z elementów tej zmiany będzie podniesienie świadomości pracowników.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Przez RODO koniec obchodzenia urodzin w pracy. I nie tylko”, 18.05.2018


Za dużo stresu w pracy? To wina menedżera i nastawienia

Zdarza się, że próby realizacji założonych celów okupowane są przesuwaniem granicy swojej odporności na stres, co może prowadzić do wypalenia zawodowego, a nawet poważnych zaburzeń psychicznych. Jednak stres może być sprzymierzeńcem.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Za dużo stresu w pracy? To wina menedżera i nastawienia”, 18.05.2018


"Roszczeniowi młodzi" kontra starsi. Czy uda im się porozumieć?

Według badania Deloitte do 2025 r. aż 75 proc. pracowników będzie stanowić pokolenie Y. Właśnie dlatego ich oczekiwania i postawa są przedmiotem dyskusji w branży HR.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „"Roszczeniowi młodzi" kontra starsi. Czy uda im się porozumieć?”, Justyna Koc, 19.05.2018


Cezary Kaźmierczak: Pensje rosną w Polsce za szybko

Pensje rosną w Polsce za szybko - powiedział prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, komentując dane GUS dot. wynagrodzeń i zatrudnienia.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Cezary Kaźmierczak: Pensje rosną w Polsce za szybko”, PAP, 18.05.2018


Podkarpackie: 17 mln zł na program "Powrót na rynek pracy"

17 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na program "Powrót na rynek pracy". Będzie go realizowało 20 powiatów, a uczestnikami będą długotrwale bezrobotni między 30. a 50. rokiem życia.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Podkarpackie: 17 mln zł na program "Powrót na rynek pracy"”, PAP, 18.05.2018


Analitycy Banku Millennium: Presja płacowa będzie narastać

Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw w najbliższym czasie będzie nieco wyższa od odnotowanej w ostatnim półroczu - stwierdzają analitycy Banku Millennium w komentarzu do danych GUS ws. wynagrodzenia i zatrudnienia.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Analitycy Banku Millennium: Presja płacowa będzie narastać”, PAP, 18.05.2018


Fabryka CV - Pomagamy bezpłatnie w pisaniu CV lub tłumaczeniu na język angielski

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.