Rozliczenie wydatków, do których nie ma paragonu ani faktury

W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych - tłumaczy Krzysztof Klimek, ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.twoja-firma.abc.com.pl, „Rozliczenie wydatków, do których nie ma paragonu ani faktury”, Krzysztof Klimek, 28.06.2017


Nowoczesna firma powinna być aktywna społecznie

Działalność CSR przestaje być postrzegana przez przedsiębiorstwa jako tańszy zamiennik marketingu. Jedną z form prospołecznych działań staje się firmowy wolontariat.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.twoja-firma.abc.com.pl, „Nowoczesna firma powinna być aktywna społecznie”, 28.06.2017


Organizując stanowisko pracy, pracodawca uwzględni stan zdrowia pracownika

Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi specjalistyczne wyposażenie stanowiska pracy określone w zaleceniu lekarza medycyny pracy wydanym po przeprowadzeniu badań profilaktycznych lub orzeczeniu o niepełnosprawności pracownika.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.bhp.abc.com.pl, „Organizując stanowisko pracy, pracodawca uwzględni stan zdrowia pracownika”, Maciej Ambroziewicz, 27.06.2017


Ilość zadań w pracy przytłacza. Pracownicy są zestresowani i mniej efektywni, a firmy tracą

Wszechobecna multizadaniowość sprawia, że tracimy na nieefektywną pracę blisko 1/3 dnia, a firmy częściej płacą swoim pracownikom nie za efektywnie wykonaną pracę, ale za bycie w stanie ciągłego rozproszenia – wynika z raportu „Praca, moc, energia w polskich firmach” opublikowanego przez firmę Human Power.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Ilość zadań w pracy przytłacza. Pracownicy są zestresowani i mniej efektywni, a firmy tracą”, 29.06.2017

Czy ZUS ma kompetencję do uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy?

ZUS nie jest uprawniony do wydawania decyzji w zakresie kwalifikacji prawnej zdarzenia wypadkowego (uznania go albo nie za wypadek przy pracy), a jedynie do kwestionowania prawa do świadczeń odszkodowawczych z tytułu takiego zdarzenia.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.bhp.abc.com.pl, „Czy ZUS ma kompetencję do uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy?”, Maciej Ambroziewicz, 29.06.2017


Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W przypadku gdy pracownik nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a zawarta z nim umowa o pracę ulega rozwiązaniu, należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy”, Joanna Kaleta, 26.06.2017


Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo może przejść do innego działu?

Umowa na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy o pracę na czas określony. Zawiera się ją w celu zapewnienia ciągłości wykonywania obowiązków, mimo długiej usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Co zrobić w sytuacji, gdy osoba, z którą zawarto umowę na zastępstwo, wyraża chęć przejścia do innego działu? Na to pytanie odpowiada Magdalena Skalska, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo może przejść do innego działu?”, Magdalena Skalska, 28.06.2017


W wakacje padnie REKORD niskiego bezrobocia

Według Głównego Urzędu Statystycznego maj był kolejnym miesiącem spadków bezrobocia. Poziom 7,4 proc. jest najniższy od ćwierćwiecza. Według prognoz w wakacje bezrobocie może spaść nawet do 7 proc., co będzie efektem zwiększonego zapotrzebowania na pracowników sezonowych w takich sektorach jak rolnictwo czy budownictwo. Zdaniem ekonomisty Marka Zubera w 2018 roku możliwe są jeszcze większe spadki stopy bezrobocia.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „W wakacje padnie REKORD niskiego bezrobocia”, 28.06.2017


Klucz do dłuższej aktywności zawodowej Polaków

Dobiegła końca kampania informacyjno-społeczna „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”, prowadzona przez Kancelarię Prezydenta, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Solidarność. O wnioskach ze spotkań w 16 miastach kraju na antenie Polskiego Radia 24 w audycji „Społeczny punkt widzenia” mówił zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Klucz do dłuższej aktywności zawodowej Polaków”, 29.06.2017


Polskie firmy zwiększają zatrudnienie i kuszą świadczeniami pozapłacowymi

Ponad 1/3 polskich przedsiębiorstw zamierza w najbliższym półroczu zwiększyć zatrudnienie – wynika z raportu opublikowanego w czerwcu przez Instytut Badawczy Randstad. Choć problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zgłasza coraz więcej firm, podniesienie płac w nadchodzących miesiącach planuje zaledwie 24 proc. pracodawców. Kandydatów do pracy chcą przyciągnąć pozapłacowymi benefitami.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Polskie firmy zwiększają zatrudnienie i kuszą świadczeniami pozapłacowymi”, 29.06.2017


Zmiana formularza Zaświadczenie o stanie zdrowia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zmianie uległ formularz Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wydawany przez lekarza prowadzącego leczenie.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Zmiana formularza Zaświadczenie o stanie zdrowia”, 29.06.2017


3 zmiany w Kodeksie wykroczeń ważne dla pracodawców

Problematyka obowiązków spoczywających na pracodawcy z tytułu zatrudnienia należy do jednej z trudniejszych w obrębie szeroko rozumianego prawa pracy. Objęcie kryminalizacją niewywiązywania się z tych obowiązków względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasadniczo nie budzi wątpliwości. Zapoznaj się z listą najważniejszych zmian dotyczących pracodawców zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu wykroczeń.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „3 zmiany w Kodeksie wykroczeń ważne dla pracodawców”, Ewelina Zamyślewska, 29.06.2017


Druga ciąża i zwolnienie lekarskie

Moja partnerka przebywa aktualnie na urlopie wychowawczym. Obecnie jest w drugiej ciąży. Czy z urlopu wychowawczego może przejść od razu na zwolnienie lekarskie? Czy będzie przysługiwać jej wynagrodzenie z tytułu L4 i w późniejszym czasie urlop macierzyński?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.prawo-pracy.pl, „Druga ciąża i zwolnienie lekarskie”, Marta Handzlik, 28.06.2017


7 cech, dzięki którym odnajdziesz się w branży IT

Współczesny informatyk nie musi mieć wykształcenia technicznego. Nie zgadniecie, jakie cechy wystarczą, żeby rozpocząć pracę w jednej z najbardziej przyszłościowych i najlepiej płatnych branż.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.gazetapraca.pl, „7 cech, dzięki którym odnajdziesz się w branży IT”, 27.06.2017

Po czym poznać, że naprawdę lubisz swoją pracę?

W pracy spędzamy jedną trzecią dnia. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy do niej chodzili przez ok. 40 lat. To połowa życia. Dobrze by było nie spędzić jej w miejscach, w których źle się czujemy. Po czym poznać, że chociaż czasem daje nam w kość, to tak naprawdę lubimy swoją pracę?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.gazetapraca.pl, „Po czym poznać, że naprawdę lubisz swoją pracę?”, 23.06.2017

5 pytań, których nie powinniśmy zadawać kolegom z pracy

To, że od lat pracujemy z kimś w jednej firmie wcale nie oznacza, że możemy go pytać o co chcemy. Oto pięć pytań, które powinniśmy zachować dla naprawdę zaufanych osób.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.gazetapraca.pl, „5 pytań, których nie powinniśmy zadawać kolegom z pracy”, 16.06.2017

Praca sezonowa: kto w tym roku zarobi najwięcej?

Work Service szacuje, że w tym roku popyt na pracowników sezonowych wzrośnie o 20 proc. Lato jeszcze się nie rozpoczęło, a bezrobocie już spadło do rekordowego poziomu 7,7 proc. Czy zapowiadany brak rąk do pracy przełoży się na tegoroczne stawki?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.gazetapraca.pl, „Praca sezonowa: kto w tym roku zarobi najwięcej?”, 9.06.2017

Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika

W lipcu 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na tzw. starych pracowników. W praktyce przepisy te mogą znaleźć zastosowanie do osób, które uległy wypadkowi i stały się niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia u pracodawcy.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.bankier.pl, „Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika”, Anna Węgrzynowicz, 29.06.2017

Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami "33 i 3"

Pracownice w ciąży objęte są szczególną ochroną przed zwolnieniem, co dotyczy również pracownic zatrudnionych na podstawie umów terminowych. W przypadku takich umów wspomniana ochrona realizowana jest m.in. przez mechanizm przedłużenia umowy do dnia porodu. Mimo że dotyczy on umów czasowych, jego zastosowanie nie grozi naruszeniem limitów zatrudniania na czas określony, nawet jeżeli w wyniku przedłużenia umowy dojdzie do ich przekroczenia.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.bankier.pl, „Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami "33 i 3"”, Agata Barczewska, 29.06.2017

Emigracja. Młodzi, wykształceni Finowie uciekają z kraju. Dlaczego?

Finlandia, podobnie jak np. Polska traci ludzi zdolnych. Wyjeżdżają bankierzy, projektanci i graficy, inżynierowie i informatycy. Boli też utrata naukowców.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Emigracja. Młodzi, wykształceni Finowie uciekają z kraju. Dlaczego?”, 29.06.2017

Fabryka CV - Pomagamy bezpłatnie w pisaniu CV lub tłumaczeniu na język angielski

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.