Mazowieckie: Rusza projekt wspierający rozwój kształcenia zawodowego

Samorząd województwa mazowieckiego rusza z projektem „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Będzie go realizował razem z Agencją Rozwoju Mazowsza.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Mazowieckie: Rusza projekt wspierający rozwój kształcenia zawodowego”, PAP, 16.03.2018


Anna Zalewska: Chcemy, by młodzi po zakończeniu edukacji byli gotowi podejmować pracę

Jesteśmy w rewolucji 4.0. Ona nie puka do drzwi Polaków. Ona już jest. Musimy tak przygotowywać młodzież, żeby mogła w tej rewolucji uczestniczyć, wyznaczać jej trendy - powiedziała minister edukacji Anna Zalewska.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Anna Zalewska: Chcemy, by młodzi po zakończeniu edukacji byli gotowi podejmować pracę”, PAP, 16.03.2018


Asystent pielęgniarki - nowy zawód w służbie zdrowia?

Rzecznik Praw Pacjenta przesłał do Ministerstwa Zdrowia propozycję stworzenie nowego zawodu medycznego - asystenta pielęgniarki (asystenta opieki).

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Asystent pielęgniarki - nowy zawód w służbie zdrowia?”, 16.03.2018


PUP Legnica - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Filia Chojnów prowadzą nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Nabór wniosków jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (III)" w terminie do 19.03.2018 roku.

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie urzędu, pok. nr 10, tel. 76 722 52 21, Filia Chojnów, pok. 6, tel. 76 818 85 25 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, 16.03.2018


Dlaczego nie możesz znaleźć wymarzonej pracy?

20.03.2018

Data webinarium: 20 marca 2018 r., godz. 20:00

Strategia znajdowania pracy:

 • 3 zasady skutecznego szukania pracy
 • Gdzie są ogłoszenia o pracę, jeśli nie na portalach z ofertami?
 • Jak przełączyć się z biernego na aktywne szukanie pracy?
 

Bezpośredni link do webinarium: Dlaczego nie możesz znaleźć wymarzonej pracy?


PUP Biłgoraj - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym do wyczerpania limitu środków.

Wysokość dofinansowania wynosi 20 000 zł.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, 16.03.2018

 


Stresujesz się w pracy? Co trzeci pracownik ma ten problem

Polscy pracodawcy nie są zainteresowani dobrym samopoczuciem pracowników. Tymczasem wielu z nich cierpi z powodu nadmiernego stresu. Najgorzej jest w finansach i korporacjach.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Stresujesz się w pracy? Co trzeci pracownik ma ten problem”, Agnieszka Matłacz, 15.03.2018


GUS: Zatrudnienie i pensje rosną, choć coraz wolniej

W lutym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,8 proc. rdr, a zatrudnienie o 3,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „GUS: Zatrudnienie i pensje rosną, choć coraz wolniej”, 16.03.2018


GUS: średnia krajowa w lutym to 4599,72 zł

GUS opublikował najnowsze dane na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 roku.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „GUS: średnia krajowa w lutym to 4599,72 zł”, Agnieszka Matłacz, 16.03.2018


PUP Kluczbork - Aktywizacja osób młodych

Od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV)”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie stacjonarnym (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym:

 • osoby długotrwale bezrobotne według definicji określonej przez Komisję Europejską (w wieku poniżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w wieku 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, czyli osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Zaplanowane działania:

 • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zaplanowano, że 112 osób zostanie objętych wsparciem w projekcie, w tym:

102 osób zostanie skierowanych na staże, 10 osób otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Budżet projektu: 1 134 953,61 zł

Szczegółowe informacje: Elżbieta Ankiersztejn, tel. 77 447 41 16

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, 16.03.2018


Umowa o pracę z ciężarną nie zawsze jest fikcyjna

Sprawy umów o pracę zawieranych z kobietami w ciąży często znajdują swój finał w sądzie. ZUS kwestionuje je jako zawierane wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Umowa o pracę z ciężarną nie zawsze jest fikcyjna”, Marek Sondej, 16.03.2018


PUP Kluczbork - Rekrutacja do projektu pn. "Po zwolnieniu - ku zatrudnieniu"

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku prowadzi rekrutację do projektu pn. "Po zwolnieniu - ku zatrudnieniu".

Projekt skierowany jest do 96 osób (w tym 58 kobiet/38 mężczyzn), mieszkających w rozumieniu KC i/lub pracujących i/lub uczących się, na terenie województwa opolskiego, w tym:

• pracujących zagrożonych zwolnieniem/ przewidzianych do zwolnienia, z przyczyn niedotyczących pracowników;

• osób niepracujących bezrobotnych, zwolnionych w krótkim terminie, tj. do 6 miesięcy, z przyczyn niedotyczących pracowników;

• osób zamierzających odejść z rolnictwa  - posiadających gospodarstwo rolne powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin, ubezpieczonych w KRUS.

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do utrzymania/ponownego zatrudnienia lub znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem wśród pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu oferujemy wsparcie:

1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD

2. Poradnictwo psychologiczne

3. Pośrednictwo pracy

4. Szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe dla każdego Uczestnika)

5. 3-miesięczne płatne staże zawodowe dla bezrobotnych wraz ze stypendium stażowym.

Zapewniamy także zwrot kosztów dojazdu, catering podczas szkoleń, ubezpieczenie NNW, badania wstępne i szkolenie BHP. Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb Uczestników projektu. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy, na terenie woj. opolskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do końca kwietnia 2018 roku.

Projektu „Po zwolnieniu – ku zatrudnieniu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, 16.03.2018


Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Moje pytanie dotyczy ciągłości zwolnienia lekarskiego. Najpierw przebywałam na zwolnieniu lekarskim od lekarza ogólnego. Bezpośrednio po nim miałam L4 od chirurga. Zwolnienie to dobiegło końca w piątek.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.prawo-pracy.pl, „Ciągłość zwolnienia lekarskiego”, Monika Cieszyńska, 16.03.2018


Wpływ zmiany pracy na satysfakcję zawodową i zadowolenie z życia

Praca odbiera mi radość życia. Uszczęśliwić mnie może jedynie zmiana pracodawcy… – takie przekonania motywują wielu ludzi do poszukiwania szans na nowe zatrudnienie. Czy są one uzasadnione?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.wynagrodzenia.pl, „Wpływ zmiany pracy na satysfakcję zawodową i zadowolenie z życia”,  Piotr Jurczak, 15.03.2018


Badania RepTrak 100: Oto najbardziej szanowane firmy świata

W rankingach analizujących kraje pod względem ich możliwości przyciągania, rozwijania i utrzymywania utalentowanych pracowników Polska wypada dość średnio. Ale czy to oznacza, że nasza atrakcyjność spada?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Badania RepTrak 100: Oto najbardziej szanowane firmy świata”, 15.03.2018


Polska coraz mniej atrakcyjna, ale... nie ma powodów do obaw

W rankingach analizujących kraje pod względem ich możliwości przyciągania, rozwijania i utrzymywania utalentowanych pracowników Polska wypada dość średnio. Ale czy to oznacza, że nasza atrakcyjność spada?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Polska coraz mniej atrakcyjna, ale... nie ma powodów do obaw”, Justyna Koc, 15.03.2018


PUP Zamość - Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie

Jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu? Chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje i podjąć zatrudnienie? Zgłoś się do swojego doradcy klienta!

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu prowadzi nabór na szkolenia grupowe realizowane w ramach projektów:
 • Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja IV;
 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (III).

Informacje o szkoleniach są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 16.03.2018


Rekrutacja: Tak skutecznie przyciągniemy uwagę rekrutera

Rekruterzy aktywni w mediach społecznościowych otrzymują codziennie mnóstwo wiadomości z załączonym CV. Wiele z nich jest do siebie podobnych - kandydaci nie zawsze personalizują wszystkie e-maile wysłane do potencjalnych pracodawców.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Rekrutacja: Tak skutecznie przyciągniemy uwagę rekrutera”, 15.03.2018


PUP Zamość - Nabór wniosków na prace interwencyjne z FP

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym na zasadach ustalonych w kryteriach dotyczących organizowania i finansowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu zamieszczonych na stronie internetowej urzędu.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 16.03.2018


PUP Zamość - Nabór wniosków na prace interwencyjne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja IV".

Termin składania wniosków: 16.03.2018 r. – 23.03.2018 r.

Refundacja części wynagrodzenia brutto i składek ZUS przez okres 5 miesięcy oraz warunek zatrudnienia na okres minimum 90 dni realizowany bezpośrednio po refundacji, dla wszystkich zainteresowanych Pracodawców.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 16.03.2018


Fabryka CV - Pomagamy bezpłatnie w pisaniu CV lub tłumaczeniu na język angielski

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.