PUP Mińsk Mazowiecki - Giełda pracy

4 stycznia 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim zaprasza na giełdę pracy w dniu 4 stycznia 2017 r. na stanowisko: sprzedawca w sklepie spożywczo - przemysłowym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Centralnej Bazy Ofert Pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, 15.12.2017


PUP Mińsk Mazowiecki - Giełda pracy

28 grudnia 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim zaprasza na giełdę pracy w dniu 28 grudnia 2017 r. na stanowisko: recepcjonista/ka.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Centralnej Bazy Ofert Pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, 15.12.2017


PUP Wałbrzych - Wałbrzyska Wymiana Ciepła

Urząd Miejski w Wałbrzychu dołącza do ogólnopolskiej akcji pn. „Wymiana ciepła”. Przy wejściu do Urzędu przy ul. Kopernika 2 postawiony zostanie namiot z wieszakami, w którym będą gromadzone ciepłe ubrania dla najbardziej potrzebujących.

Każdy przechodzień, który cierpi z powodu chłodu, będzie mógł wybrać dla siebie ciepłe ubrania, wziąć rzeczy dla tych osób, które potrzebują m.in. ciepłej kurtki, swetra czy czapki lub po prostu wymienić się na coś, co jest dla niego niezbędne.

Do 22.12.2017 r. trwa akcja zbierania odzieży i w tym samym dniu zostanie postawiony wieszak przed budynkiem. Odzież można przekazywać także przez cały okres trwania akcji, tj. do dnia 28.02.2018 r.

Organizacją akcji pn. „Wymiana Ciepła” zajmują się pracownicy Biura ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, tel. 74 66 55 326/325; e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl.

Odzież należy przekazywać do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 2, pok. 220, II piętro.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub śledząc profil na FB: „Akcja Rewitalizacja: Wałbrzych”.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, 15.12.2017


PUP Wałbrzych - Badanie ankietowe pracodawców

Pragnąc dostosować ofertę szkoleniową do oczekiwań klientów urzędu i zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zebranie informacji do sporządzenia analizy potrzeb szkoleniowych.

Wyniki badania ankietowego zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz sporządzenia planu szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych na rok 2018.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do 22.12.2017 roku:

 • pocztą elektroniczną na adres: magdalena.oles@urzadpracy.pl z dopiskiem „Ankieta”,
 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych
 • lub złożyć w kancelarii tutejszego urzędu pracy.

Ankieta jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, 15.12.2017


PUP Chełmno - Projekt pn. "Aktywna młodzież"

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 65 osób, w tym 40 kobiet, 25 mężczyzn zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 18. do 29. roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:

 • Indywidualny Plan Działania;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD);
 • 3-miesięczny płatny staż

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, 15.12.2017
 


PUP Wąbrzeźno - Giełda pracy

21 grudnia 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zaprasza na giełdę pracy w dniu 21 grudnia 2017 r. na stanowisko: terapeuta środowiskowy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Centralnej Bazy Ofert Pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie, 15.12.2017

Rodzice adopcyjni dostaną urlop macierzyński?

Nowelizacja kodeksu pracy i przyznanie urlopu macierzyńskiego rodzicom adopcyjnym, niezależnie od wieku dziecka, przyczyni się do wyrównania szans starszych dzieci na wychowanie w środowisku rodzinnym, oraz wzmocni motywację rodziców adopcyjnych - - uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Rodzice adopcyjni dostaną urlop macierzyński?”, 15.12.2017


Automatyzacja: Które branże zdominują rynek pracy w przyszłości?

Roboty zabiorą pracę? Ludzie pozostaną niezastąpieni, ale pod jednym warunkiem – muszą być gotowi na ciągłą naukę.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Automatyzacja: Które branże zdominują rynek pracy w przyszłości?”, 15.12.2017


PUP Chełmno - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego”.

W ramach projektu urząd oferuje:

 • warsztaty: wizażu i autoprezentacji, motywacji i kompetencji społecznych oraz kształtujące umiejętności społeczne;
 • poradnictwo zawodowe;
 • szkolenia zawodowe;
 • 6-miesięczne staże.

Zgłoszenia są przyjmowane do 18.12.2017 r., do godziny 15.00 na formularzu rekrutacyjnym do projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, 15.12.2017


PUP Chełmno - Wykaz porad i spotkań informacyjnych - I kwartał 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie przedstawia wykaz porad i spotkań informacyjnych przewidzianych do realizacji w I kwartale 2018 roku.

Harmonogram jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, 15.12.2017


PUP Chełmno - Czas na studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie zaprasza do udziału w jedynym projekcie w województwie skierowanym do osób z wyższym wykształceniem, w ramach którego można dostać dofinansowanie do studiów podyplomowych do wysokości 4500 zł.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo powyżej 29. roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, uzupełnić umiejętności zawodowe lub zmienić profil wykształcenia. Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy).

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym zaliczane są do osób biernych zawodowo.

Chętni muszą posiadać dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia i tytuł licencjata lub inżyniera. Projekt będzie realizował następujące formy wsparcia dla każdego uczestnika: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, studia podyplomowe, 3-miesięczne staże zawodowe.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: biuro@canvi.pl.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, 15.12.2017


PUP Skierniewice - Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach przypomina, iż od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

Oświadczenia na starych zasadach

Tylko do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie zarejestrowanie - na starych zasadach - oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Do końca 2018 r. praca cudzoziemca będzie mogła być wykonywana na  podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez PUP w 2017 r.

Wnioski o wydanie wizy w związku z oświadczeniem zarejestrowanym w 2017 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach, 15.12.2017


PUP Milicz - Praca w Policji

Jeśli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilne warunki pracy – już dziś możesz zostać policjantem!

Z każdym rokiem zawód ten cieszy się coraz większym zaufaniem obywateli. To praca dla ludzi z pasją, w prestiżowej i państwowej instytucji. Zastanawiałeś się nad pracą w Policji? Zrób kolejny krok. Nie czekaj, aż ktoś inny zajmie Twoje miejsce.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Policji.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu, 15.12.2017


PUP Milicz - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że posiada ostatnie w tym roku środki Funduszu Pracy dla osób do 30. roku życia na realizację formy pomocy - bon na zasiedlenie.

Szczegółowych informacji udziela Agata Andruszczyszyn - specjalista ds. aktywizacji, pok. 1.2,  tel.  071 38 42 989.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu, 15.12.2017


Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli: Jak rozliczać czas pracy?

Grudzień jest specyficznym okresem pracy ze względu na długie święta. W części firm zwłaszcza druga połowa miesiąca to czas mniej intensywny. Dla wielu jednak okres świąteczny wiąże się z wytężoną pracą. Dotyczy to na pewno sektora handlu, ale również tych, którzy zajmują się księgowym zamknięciem roku czy przygotowaniem różnego rodzaju planów na kolejny rok. To odbija się na planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Gazeta Prawna, „Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli: Jak rozliczać czas pracy?”, 14.12.2017

USA: Pracownicy Walmarta dostaną od pracodawcy "wczesny dostęp" do wypłaty

Walmart od 2018 r. da pracownikom możliwość płacenia w aplikacji mobilnej kredytem, który następnie zostanie potrącony z właściwej wypłaty. Rozwiązanie to ma poprawić poczucie bezpieczeństwa pracujących w potężnej amerykańskiej sieci handlowej.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „USA: Pracownicy Walmarta dostaną od pracodawcy "wczesny dostęp" do wypłaty”, 14.12.2017


Podkarpackie: Powstanie ponad 470 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Ponad 470 miejsc pracy powstanie do końca 2019 r. w ramach dwóch projektów realizowanych przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES). Łączny budżet obu projektów to 50 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Podkarpackie: Powstanie ponad 470 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych”, 14.12.2017


Raport FOR: polskie umowy o pracę zbyt mało elastyczne

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o elastyczność zatrudnienia na podstawie umów o pracę - wynika z raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju. To z tego powodu w Polsce często stosuje się m.in. umowy na czas określony oraz umowy cywilnoprawne - uważają eksperci FOR.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Raport FOR: polskie umowy o pracę zbyt mało elastyczne”, 14.12.2017


Jeronimo Martins chce przyciągnąć młode talenty

Grupa Jerónimo Martins uruchomiła nową witrynę mającą na celu przyciągnięcie młodych talentów. To nowy kanał komunikacji zaprojektowany specjalnie dla studentów oraz młodych absolwentów w krajach, w których Grupa JM prowadzi działalność, czyli w Polsce, Portugalii i Kolumbii.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Jeronimo Martins chce przyciągnąć młode talenty”, 14.12.2017


Zachodniopomorskie: W regionie przybędzie 350 nowych miejsc pracy

Budowa nowych zakładów produkcyjnych, inwestycje w nowoczesne technologie czy wprowadzanie na rynek nowych towarów. M.in. na wsparcie tych działań trafi 43 mln zł z RPO w woj. zachodniopomorskim. Dzięki unijnej dotacji w regionie powstanie 350 nowych miejsc pracy.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Zachodniopomorskie: W regionie przybędzie 350 nowych miejsc pracy”, 14.12.2017


Fabryka CV - Pomagamy bezpłatnie w pisaniu CV lub tłumaczeniu na język angielski

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.